Tình hình SVH đến 30/04/2013

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày   30/04/2013
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày    07/05/2013
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 4 năm 2013

Thời tiết Nam Bộ: Thời tiết nắng nóng, đêm nhiều mây, trời có lúc có mưa rào.

- Nhiệt độ : trung bình 28 – 29 oC, thấp nhất từ 24 – 25 oC, cao nhất 35 – 36 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 72 83 %

- Lượng mưa: 10 - 30mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 30/04/2013 )

2.1 Vụ Đông Xuân 2012-2013

- Cây lúa: đã có 5.360,5 ha lúa ĐX xuống giống tại Quận 9 (74,5 ha), huyện Hóc Môn (859 ha) huyện Củ Chi (4.327 ha) và Bình Tân (100 ha). Trong đó DT lúa đang giai đoạn trổ 58 ha, chín 181,5 ha, thu hoạch 5.121 ha.

Cơ cấu giống lúa Đông xuân 2012 – 2013 gồm 18 giống, trong đó các giống lúa phổ biến nhất là: OM 4900 (27%), IR 50404 (14,7%), OM576 (13,3 %), OM6972 (13,1%), OM 3536 (12,2%).

2.2 Vụ Hè Thu 2013

- Cây lúa: DT lúa đã xuống giống là 1.118 ha, ở huyện Củ Chi (962 ha), Quận 9 (10,5 ha), Hóc Môn (12,5 ha), Bình Chánh (103 ha), Bình Tân (30 ha), trong đó DT lúa đang giai đoạn mạ 981 ha, đẻ nhánh 137 ha.

- Cây rau: DTGT là 1.389,7 ha, trong đó có 640,7 ha trồng rau muống nước và 29 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác:

Bắp: 218,8 ha; Đậu phộng: 20,6 ha; Cây công nghiệp 3.132,1 ha; Hoa, cây kiểng: 736,2 ha; Cây ăn trái: 4.500,8 ha.

  II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa vụ Đông Xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân là 58,2 ha, thấp hơn so với tuần trước (206,5 ha). SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV, chuột, bệnh đạo ôn, đốm vằn. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ

2. Cây lúa vụ Hè Thu

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Hè Thu là 83 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (154 ha). Diện tích nhiễm SVH tập trung chủ yếu ở huyện Củ Chi (78 ha). SVH chủ yếu là rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm 13 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (38 ha). Phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 4 – tuổi TT. DT nhiễm RN chủ yếu là nhiễm nhẹ.

- Bọ trĩ: DT nhiễm là 36 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (52 ha)

- Sâu phao : DT nhiễm là 12 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (21 ha)

- OBV gây hại trên 17 ha lúa, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (33 ha)

3. Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 619,9 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (658,3 ha). SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xanh, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng, vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 78,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (70,2 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 25,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (55,2 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm 22 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (24,4 ha).

- Bệnh đốm lá : DT nhiễm 4,6 ha, thấp hơn so với tuần trước (4,8 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

*Rầy nâu : Lúa Đông Xuân chủ yếu đang trong giai đoạn đòng – trổ - chín, các trà lúa đang phát triển khá tốt. R ầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 4 – tuổi TT, bà con nông dân nên tích cực thăm đồng và quan sát mật số RN trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời ( mật số rầy từ 3.000 con/m­2) tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Hè thu đang gieo trồng trên đồng ruộng.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Hiện nay lúa Hè Thu đã xuống giống được 981 ha đang ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh, trong tuần sau sẽ có lứa rầy trưởng thành và di trú do đó cần chú ý che chắn lúa giai đoạn nhỏ và phòng trừ RN kịp thời để tránh lây lan bệnh ở vụ Hè Thu.

* Các Sinh vật hại khác

Hiện nay sáng sớm và chiều tối thường có những cơn mưa trái mùa, là điều kiện thích hợp cho các loại bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ bông và đốm vằn trên lúa Đông Xuân. Cần kiểm tra ruộng hàng ngày để phát hiện và phun thuốc trừ bệnh kịp thời. Bên cạnh đó , cần đề phòng bọ xít hôi và bệnh lem lép hạt gây hại, ảnh hưởng đến quá trình vào hạt của cây lúa. Có thể khuyến cáo nông dân phòng trừ bằng các loại thuốc đặc trị, riêng bệnh lem lép hạt nên phun 2 lần: 10 ngày trước khi lúa trỗ và sau dứt trỗ 5 ngày. Ngoài ra cũng cần phòng trừ chuột cắn phá ở giai đoạn lúa này, nên khuyến cáo người dân đặt bẫy, bã để khống chế mật số chuột trên ruộng.

Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với sâu phao, bọ trĩ, OBV và chuột trên lúa Hè Thu.

2. Trên rau

Do thời tiết hiện có nhiều biến đổi, có những cơn mưa trái mùa vào sáng sớm và chiều tối, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, phấn vàng trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3 . Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, nhện đỏ

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông, nhện đỏ

- Cây bắp: sâu đục thân, bệnh đốm lá, sâu đục trái

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Các địa phương cần lưu ý đợt RN vào đèn đầu tháng 05 có thể gây ảnh hưởng đến diện tích lúa Hè thu xuống giống sớm. Tùy theo tình hình RN trên đồng ruộng và rầy trưởng thành vào đèn cụ thể trên từng quận, huyện đề nghị BCĐ địa phương khuyến cáo thời gian xuống giống “né rầy” cho vụ lúa Hè thu 2013. Khuyến cáo người dân xuống giống lúa Hè thu tập trung , diện rộng, không xuống giống trước ngày 4/5/2013 và chấm dứt gieo sạ trước 30/5/2013.

- Chủ động tưới tiêu, dự trữ nước để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất vụ Hè thu 201 3 .

4.2 Cây rau

- Các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV trên rau tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách), và nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn.

- Thời tiết vụ Hè thu đang bước vào thời kỳ nắng nóng kéo dài, có mưa vừa đến mưa to thích hợp cho sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là trên cây rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có hướng dẫn biện pháp canh tác, lên liếp cao, khai thông hệ thống tưới tiêu và che chắn nhà lưới…

4.3 Cây trồng khác

Đề nghị các Trạm BVTV hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái, cây bắp, cây lài. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông và bệnh khô đầu lá./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,217,882
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây