Tình hình SVH Tháng 05/2011

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại tháng 05/2011
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 06/2011
_________________________________________

  I. TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG

1. V ụ Đông Xuân 2010 – 2011 (tính đến ngày 04/05/2011)

Cây lúa

DT lúa sạ, cấy là 5.408 ha (Quận 9: 87 ha, Hóc Môn: 828 ha, Củ Chi: 4.415 ha, Bình Tân: 78 ha). Trong đó cây lúa giai đoạn trổ 40 ha, chín 125 ha và thu hoạch 5.243 ha.

Cơ cấu giống lúa vụ Đông xuân 2010 – 2011 chủ yếu là: OM576 (12,0%), OM 3536 (16,2%), VND 99-3 (16,8%), OM 4900 (22,1%).

Cây trồng khác

- Cây rau: 5.115 ha, trong đó có 2.076 ha trồng rau muống nước và 94 ha trồng rau muống hạt.

- Cây bắp: 568 ha, năng suất đạt 7 - 7,5 tấn/ha (bắp lai), 4 tấn/ha (giống địa phương).

- Cây đậu phộng: 169 ha, năng suất đạt 2,8 – 3 tấn/ha.

1. V ụ Hè thu 2011 (tính đến ngày 04/05/2011)

- Cây lúa: DT sạ, cấy là 3.006 ha (Củ Chi: 2.042 ha, Bình Chánh: 891 ha, Bình Tân: 15 ha, Hóc Môn: 58 ha).

- Cây rau: 1.555 ha, trong đó có 559 ha trồng rau muống nước và 15 ha trồng rau muống hạt.

- Cây bắp: 15 ha.

- Cây đậu phộng: 9 ha

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI (SVGH) THÁNG 05 NĂM 2011

1. Trên c ây lúa

a) Rầy nâu (RN)

Tổng diện tích nhiễm RN trong tháng 05 là 276 ha (Hóc Môn, Củ Chi), trong đó có toàn bộ ở mức nhiễm nhẹ. DT nhiễm RN cao hơn so với cùng kì năm trước (96 ha).

Trong tháng 04/2011 mật số RN trưởng thành vào đèn không đáng kể, mật số RN vào đèn cao nhất vào đêm 18/04/2011 đạt 1.513 con/bẫy/đêm tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Mật số RN vào đèn năm 2011 thấp hơn 1,5 lần so với cùng kì năm 2010, và cao hơn 1,3 lần so với cùng kì năm 2009.

b) Nhện gié, bệnh Vàng lùn-Lùn xoắn lá, Lùn sọc đen

Hiện nay, chưa phát hiện ra DT nhiễm bệnh Vàng lùn-Lùn xoắn lá, Lùn sọc đen trên đồng ruộng.

c) Một số SVH khác

Tổng DT nhiễm SVH lúa là 1.179 ha, bằng 35 % diện tích gieo trồng. SVH vụ Đông xuân chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn và OBV, chuột. Trong đó:

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm 31 ha, thấp hơn cùng kì năm 2010 (49 ha).

- Bọ xít hôi: DT nhiễm 241 ha, thấp hơn cùng kì năm trước (403 ha).

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm 122 ha, thấp hơn so với tháng trước (203 ha).

- Bệnh đốm vằn: DT nhiễm 66 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (123 ha).

- OBV gây hại trên 423 ha, cao hơn so với tháng trước (420 ha).

DT nhiễm SVH năm nay bằng 94,4 % so với cùng kì năm 2010 (1.249 ha), các SVH khác đều ở mật số và tỷ lệ nhiễm nhẹ.

2) Cây rau Hè thu 2011

Tổng DT nhiễm SVH rau là 914 ha, chiếm 91,2 % diện tích gieo trồng. Trong đó chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá, sâu ăn tạp, rầy xám, rầy xanh, bọ phấn, bệnh gỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV.

- Bọ nhảy gây hại trên 25 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (39 ha).

- Sâu xanh: DT nhiễm là 54 ha, thấp hơn so với tháng trước (57 ha).

- Sâu ăn tạp: DT nhiễm là 115 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (141 ha).

- Rầy xanh: DT nhiễm là 29 ha, cao hơn so với tháng trước (27 ha).

- Rầy xám: DT nhiễm là 140 ha, cao hơn so với tháng trước (56 ha).

- Bệnh gỉ trắng có DT gây hại 81 ha, cao hơn so với cùng kì năm trước (78 ha).

- OBV gây hại trên 357 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (367 ha).

DT nhiễm SVH năm nay thấp hơn so với cùng kì năm 2010 (1.002 ha), các SVH xuất hiện phổ biến ở mật độ (tỷ lệ) nhẹ.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 06 NĂM 2011

1. Trên cây lúa Hè thu

Trong tháng 05/2011, lúa Hè thu được gieo trồng tập trung, trên đồng ruộng chủ yếu là các trà lúa mạ và đẻ nhánh. Mật số (tỷ lệ) SVH có xu hướng tăng, thành phần SVH chủ yếu là rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, đốm vằn và OBV. Cần khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên theo dõi mật số RN trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả tránh để RN gây hại trên lúa Hè thu 2011.

a) Rầy nâu - VL-LXL

Hiện tại, trên đồng ruộng còn tồn tại DT nhiễm RN ở mức trung bình (Tân Thới Nhì – Hóc Môn), phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 3,
tuổi 4.

Lúa Hè thu mới sạ, cấy do đó cần tập trung công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân gieo sạ “né rầy” tập trung, diện rộng và kết thúc gieo, sạ trước ngày 30/05/2011.

- Để bảo vệ cây lúa non, khi RN trưởng thành bắt đầu vào đèn, cho nước ngập đọt lúa vào ban đêm (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau), ban ngày tháo nước ra cho lú đọt lúa lên khỏi mặt nước. Duy trì liên tục 3 – 4 đêm, đến khi không thấy RN trưởng thành vào đèn nhiều thì quản lý nước theo phương pháp bình thường.

- Giai đoạn lúa từ sau gieo sạ đến 20 ngày tuổi: nếu phát hiện RN di trú xuất hiện thì phun thuốc trừ rầy ngay. Thời điểm phun tốt nhất vào lúc RN di trú vào đèn nhiều nhất.

- Đối với trà lúa trên 20 ngày tuổi: không cần phun thuốc trừ RN di trú. Chỉ khuyến cáo phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy cám (rầy tuổi 2, tuổi 3) cao quá 3 con/tép giai đoạn lúa từ đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh (khoảng 40-45 ngày tuổi).

- Dự báo các đợt RN di trú:

+ Từ ngày 19/5 đến ngày 24/5/2011

+ Từ ngày 18/6 đến ngày 25/6/2011

Chú ý đợt RN vào tháng 6 sẽ có đợt RN trưởng thành vào đèn với mật số cao do DT lúa Hè thu ở các tỉnh miền Tây đang giai đoạn thu hoạch rộ.

* SVH khác

Mùa mưa đến sớm, thời tiết có nhiều biến đổi, mưa rào và dông nhiều nơi là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại như: bệnh đạo ôn, sâu phao, sâu cuốn lá, OBV...

b) Trên rau và cây trồng khác

* Trên cây rau

Trong điều kiện mưa nhiều thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như:

- Rau ăn lá: sâu xanh, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, chết cây con.

- Dưa leo, khổ qua, mướp: sâu đục trái, bệnh héo dây, bệnh phấn vàng.

- Cây ớt: bệnh thán thư, bệnh héo rũ.

- Rau muống nước: rầy xám, bệnh gỉ trắng.

- Rau muống hạt: bệnh gỉ trắng.

- Bầu, bí: bệnh héo dây.

* Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư.

- Cây hoa lan: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang.

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xen tóc).

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm BVTV cần khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm rầy nâu và có biện pháp phòng trừ thích hợp (mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2,3).

- Cần tập trung công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân gieo sạ “né rầy” tập trung, diện rộng và kết thúc gieo, sạ trước ngày 30/05/2011. Lưu ý khuyến cáo nông dân không gieo sạ quá dày, bón phân cân đối cho ruộng lúa.

- Chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Hè thu 2011 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

- Thời tiết vụ Hè thu có nhiều biến đổi, thích hợp cho sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là trên cây rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có hướng dẫn biện pháp canh tác, lên liếp cao, khai thông hệ thống tươi tiêu và che chắn nhà lưới…

- Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Hè thu nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách)./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,097,259
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây