Tình hình SVH đến 17/06/2014

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 17/06/2014
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 24/06/2014
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 6 năm 2014
  Thời tiết Nam Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: trung bình 28 – 29 oC, thấp nhất từ 23 – 25 oC, cao nhất 33 – 35 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 79 – 86 %

- Lượng mưa: 70 - 120 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Hè thu 2014

- Cây lúa: DT lúa đã xuống giống vụ Hè thu là 5.599,9; trong đó huyện Hóc Môn 201,5 ha, Củ Chi 2.970,5 ha, huyện Bình Chánh 2.187 ha, quận Bình Tân 100 ha, Quận 9: 61,3 ha, Quận 2: 20 ha và Cần Giờ 59,6 ha. DT các giai đoạn sinh trưởng của lúa là: 72 ha chưa nẩy mầm, 1.492,1 ha mạ, 2.296,3 ha đẻ nhánh, 937 ha làm đòng, 659,5 ha trổ và 143 ha chín.

- Cây rau: DTGT là 3.426,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (3.638,1 ha). Trong đó có 1.499,6 ha trồng rau muống nước và 88,1 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây lương thực: 993,5 ha; Cây công nghiệp 3.878,1 ha; Hoa, cây kiểng: 856,5 ha; Cây ăn trái: 5.529,2 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa vụ Hè thu

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Hè thu là 915,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (954,8 ha). SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, OBV và chuột. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Rầy nâu: gây hại trên 142 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (166 ha), mật số RN trên đồng ruộng phổ biến khoảng 700-900 con/m2, tuổi rầy phổ biến là tuổi 3-4.

- Sâu cuốn lá:gây hại trên 92,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (140,6 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 46,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (93,1 ha)

- Bọ xít hôi: gây hại trên 48 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (38 ha)

- Bệnh đạo ôn:DT nhiễm là 77,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (79,5 ha)

- Bệnh đốm vằn: DT nhiễm là 43 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (10 ha)

2. Cây rau vụ Hè thu 2014

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 842 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (839,6 ha), trong đó DT phòng trừ là 490 ha chiếm 58,2% DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, dòi đục lá, bọ trĩ, bọ phấn, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 134,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (115 ha)

- Dòi đục lá gây hại trên 27,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (11,4 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 26,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (13,6 ha)

- Bọ phấn gây hại trên 28,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (8,6 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 32,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (20,8 ha)

- Bệnh phấn vàng:DT nhiễm là 11,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (18,4 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa vụ Hè thu

1.1 Rầy nâu

Hiện RN trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 4-5; bà con cần thường xuyên thăm đồng, điều tra mật số RN trên đồng ruộng và quan sát rầy trưởng thành vào đèn để có biện pháp phòng trừ thích hợp khi mật số rầy khoảng 2- 3 con/tép, khi rầy tuổi 2-3.

Chú ý theo dõi và phòng trừ kịp thời lứa rầy cuối tháng 6 đầu tháng 7 sẽ nương theo gió tây nam từ ĐBSCL di trú sang các trà lúa Hè thu đang gieo trồng trên địa bàn thành phố.

1.2 Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Trên địa bàn thành phố hiện chưa phát hiện bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá. Tình hình RN, bệnh VL-LXL diễn biến phức tạp ở các tỉnh ĐBSCL, do đó các trà lúa Hè thu trên địa bàn thành phố có thể có nguy cơ nhiễm bệnh VL-LXL do RN mang mầm bệnh di trú theo gió Tây Nam lan truyền vào lúa Hè thu là rất cao.

1.3 Sinh vật hại khác

Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, rầy cánh trắng thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể.

Với điều kiện nắng mưa xen kẽ như hiện nay, bệnh đạo ôn lá tiếp tục gia tăng diện tích và mức độ gây hại mạnh vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng. Cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời và phòng trừ bệnh sớm để đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý OBV xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; sâu đục thân, nhện gié từ giai đoạn đẻ nhánh-đòng; bọ xít hôi từ giai đoạn đòng-trổ; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

2. Trên rau

2.1 Trên rau củ quả

Do thời tiết miền Nam đang vào mùa mưa nên độ ẩm tăng, là điều kiện thích hợp cho các loại bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh bệnh lở cổ rễ, bệnh vàng lá, phấn vàng, sương mai; trên cây trồng họ bầu bí sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh. Các loài sâu hại như sâu xanh, rầy xanh cũng sẽ gia tăng mật số và gây thiệt hại.

Ngoài ra, cần chú ý phòng trừ bệnh thán thư, bệnh đốm lá, sâu đục trái trên cây trồng họ cà ớt.

2.2 Trên rau ăn lá

Điều kiện thời tiết vào mùa mưa thích hợp cho bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước,... phát sinh gây hại nặng.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cũng cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; sâu ăn tạp, rầy xám trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3 . Cây trồng khác

- Cây xoài: rầy mềm, sâu đục cành, bệnh thán thư; Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá; Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh đốm lá, vàng lá chân; Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông; Cây bắp: sâu đục thân, bệnh đốm lá, sâu đục trái

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Các địa phương đang chuẩn bị xuống giống mạ mùa 1 vụ (huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và phía nam huyện Bình Chánh) cần tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương mình, và nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng, trừ RN, bệnh VL-LXL của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Chỉ đạo xuống giống mạ mùa, lúa mùa 2014 tránh 2 cao điểm RN trưởng thành di trú với mật độ rất cao:

+ Đợt cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2014.

+ Đợt cuối tháng 7, dự kiến từ 25 - 29/7/2014.

- Tuyên truyền hướng dẫn nông dân không nên phun thuốc trừ sâu cuốn lá trong giai đoạn lúa dưới 40 ngày và chỉ sử dụng thuốc trừ RN khi có mật số > 3 con/tép.

- Tập trung điều tra, phát hiện và theo dõi tình hình gây hại của Nhện gié ở trà lúa đẻ nhánh, làm đòng.

- Các địa phương tuân thủ việc sử dụng nước tiết kiệm phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2014 trên khu vực tưới kênh Đông Củ Chi.

2. Cây trồng khác

- Cây rau vụ Hè thu đang giai đoạn phát triển và vào giai đoạn mùa mưa, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân theo dõi và phòng trị bệnh hại trên cây trồng và phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,375,606
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây