Tình hình SVH tháng 06/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 06/2016
và dự báo tháng 07/2016
_________________________________________
 
  I.  TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG
1.1 Cây lúa

- Vụ Hè Thu 2016:  đã xuống giống được 3.704 ha thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (3763,5 ha), trong đó huyện Củ Chi 2.818 ha, huyện Bình Tân 55 ha, huyện Bình Chánh 550 ha, huyện Hóc Môn 248 ha, quận 9 là 33 ha. Các giai đoạn lúa: 1.610 ha mạ, 1.411 ha đẻ nhánh, 584 ha làm đòng, 99 ha trổ.

1.2 Cây rau

DTGT rau Hè Thu 2016 là 2.438,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (2.625,2 ha) trong đó huyện Củ Chi 911,1 ha, Bình Chánh 260,6 ha, Bình Tân 24,6 ha, Hóc Môn 635,9 ha, Quận 12: 506 ha, Thủ Đức 38,2 ha, Quận 9: 21,4 ha, Quận 2: 0,7 ha, Cần Giờ 24,5 ha, Nhà Bè 12,8 ha, Quận 7: 2,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 59,7 ha, rau muống nước là 1.202,2 ha.

1.3 Cây trồng khác vụ Hè Thu

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 902,4 ha. Trong đó có 199,8 ha hoa lan; 460,1 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 129 ha; cây công nghiệp 2.240,9 ha; Cây ăn trái: 4.667,8 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH) THÁNG 06 NĂM 2016

2.1 Cây lúa vụ Hè Thu 2016

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 338,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 712,4 ha) . Các SVH chủ yếu là rầy nâu, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, OBV và chuột.

- Rầy nâu: gây hại trên 65 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (110 ha)

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 43 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (39,5 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 80,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (99,4 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 39,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (47 ha)

- OBV: gây hại trên 63 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (216,5 ha)

- Chuột: gây hại trên 27,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (85,7 ha) .

2.2 Cây rau vụ Hè Thu-2016

Tổng DT nhiễm SVH trên rau trong tháng là 764,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 7801,8 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, dòi đục lá, bọ trĩ, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại là 54,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (55,9 ha)

- Sâu ăn tạp: gây hại là 112,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (115 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 25,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (26,3 ha)

- Rầy xanh : gây hại trên 37,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (29,4 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 44,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (55,8 ha)

- Bệnh rỉ trắng : DT nhiễm là 35,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (43,9 ha)

- OBV: gây hại trên 344,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (367 ha) .

Diện tích phòng trừ trên cây rau vụ Hè thu 436,4 ha, chiếm 57,1 % diện tích nhiễm sinh vật hại rau trong tháng.

2. 3 Cây hoa kiểng

Tổng diện tích nhiễm SVH trong tháng là 73,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (42,7 ha), trong đó có các SVH chủ yếu sau:

- Hoa lan:

+ Muỗi đục nụ gây hại 9,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (6,4 ha)

+ Đốm lá: DT nhiễm là 1,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (1,5 ha)

Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như ốc sên, bệnh thối đọt, bệnh thối đen,...

- Hoa Mai: cần chú ý các đối tượng như:

+ Nhện đỏ gây hại trên 23 ,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (7,8 ha).

+ Sâu ăn lá gây hại trên 3 ,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (9,4 ha).

+ Bọ trĩ gây hại trên 29,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (11 ha)

+ Cháy lá: DT nhiễm là 1,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (0 ,1 ha)

Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 73,4 ha chiếm 99,9 % diện tích nhiễm sinh vật hại.

2. 4 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,5 % tổng DTCT mía (992,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 22,1 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 444,3 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 24,61 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 28,76 ha, chiếm 5,9% tổng DTCT cây dừa (488,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 06 NĂM 201 6

3.1 Trên cây lúa

- R ầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 1 – 2, bà con nông dân cần chú ý theo dõi mật số RN trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ thích hợp, tiến hành phòng trị khi mật số rầy cao > 3000 con/m2 hoặc 2 – 3 con/dảnh. Lưu ý sử dụng các loại thuốc luân phiên tránh tình trạng kháng thuốc ở rầy nâu.

- Dự báo các đợt RN di trú:

+ Tháng 6/2016: từ ngày 23/6 đến ngày 28/6/2016 đây là thời điểm thu hoạch rộ vụ lúa Hè thu ở các tỉnh miền Tây, mật số rầy nâu vào đèn sẽ tăng cao.

- Lưu ý sự xuất hiện gây hại của sâu cuốn lá và bệnh đạo ôn trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng – trổ.

Ngoài ra, cần lưu ý phòng trừ bệnh đốm vằn, nhện gié trong thời kỳ cây lúa từ giai đoạn đẻ nhánh-đòng; bọ xít hôi, bệnh lem lép hạt trên các trà lúa trổ; chuột , OBV thường xuyên gây hại và các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

3.2 Trên rau vụ Hè Thu

- Thời tiết hiện vào mùa mưa, thường có những cơn mưa vào sáng sớm và chiều tối, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, phấn vàng trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

- Các vùng trồng rau cần chú ý một số sâu bệnh gây hại trên rau như bọ nhảy, sâu xanh trên rau họ hoa thập tự, bệnh phấn vàng, sương mai trên khổ qua - dưa leo, gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

- Rau ăn lá: sâu xanh, dòi đục lá, thối nhũn, chết cây con.

- Dưa leo, khổ qua, mướp: sâu đục trái, bệnh héo dây.

- Cây ớt: bệnh thán thư, bệnh héo rũ.

- Rau muống nước: rầy xám, bệnh gỉ trắng.

3.3. Cây trồng khác

Thời tiết sớm nắng, chiều tối mưa, ẩm độ cao thuận lợi cho một số sinh vật hại như bọ trĩ, nhện đỏ, rầy mềm, bệnh rỉ sắt, bệnh phấn trắng… trên một số cây trồng phát sinh gây hại mạnh, cụ thể:

- Cây xoài: rầy mềm, sâu đục cành, bệnh thán thư.

- Cây lài: bọ trĩ, sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, đốm lá.

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xén tóc).

- Cây hoa lan: bọ trĩ, nhện đỏ, muỗi đục hoa, ốc sên, rệp vảy, bệnh vàng tuột lá chân, bệnh thối đen, …

 

 

 

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương, và kiểm tra tình hình RN trên đồng ruộng. Điều tra phát hiện sớm và nhổ huỷ cây lúa bệnh, tránh để nguồn bệnh lây lan trên các trà lúa Hè Thu (tập trung chú ý huyện Củ Chi, Hóc Môn và quận Bình Tân).

- K huyến cáo bà con nông dân tích cực thăm đồng, theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và ở hệ thống bẫy đèn để có biện pháp ứng phó phòng trừ rầy kịp thời (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép).

- Điều tra phát hiện tình hình gây hại của Nhện gié trên lúa ở trà lúa để nhánh, làm đòng.

4.2 Cây rau

- Thời tiết vụ Hè thu có nhiều biến đổi, thích hợp cho sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là trên cây rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có hướng dẫn biện pháp canh tác, lên liếp cao, khai thông hệ thống tươi tiêu và che chắn nhà lưới…

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có hướng dẫn biện pháp canh tác, lên liếp cao, khai thông hệ thống tươi tiêu và che chắn nhà lưới… Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Hè thu nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách).

4.3 Cây trồng khác

Đề nghị các Trạm BVTV hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái (cây xoài), cây bắp, cây lài. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông, bệnh khô đầu lá, bệnh thối nhũn và đốm lá vào giai đoạn đầu mùa mưa./. ại chính gây hại trên cây ăn trái (cây xoài), cây bắp, cây lài. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông, bệnh khô đầu lá, bệnh thối nhũn và đốm lá vào giai đoạn đầu mùa mưa./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,218,028
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây