Tình hình SVH đến 07/07/2015

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 07/07/2015
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/07/2015
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 7 năm 2015
    Thời  tiết Nam Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác . Trong cơn dông cần đề phòng lốc và gió giật mạnh. Gió nam đến tây nam cấp 4 – 5.

- Nhiệt độ : trung bình 26 – 27oC, thấp nhất từ 23 – 25 oC, cao nhất 33 – 35 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 78 87 %

- Lượng mưa: 100 – 150 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Cây lúa vụ Hè thu : DTGT là 5.441 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (5.619,9 ha) trong đó huyện Củ Chi 2.879 ha, Bình Tân 100 ha, Bình Chánh 2.095 ha, Hóc Môn 203 ha, Quận 9 71,5 ha, Quận 2 30,5 ha, Cần Giờ 62 ha. Các trà lúa gồm 357 ha mạ, 2.127,5 ha đẻ nhánh, 608,5 ha làm đòng, 782 ha trổ, 791 ha chín và 775 ha thu hoạch.

- Cây lúa vụ Mùa: DTGT là 176,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (153,1 ha) trong đó huyện Củ Chi 94,4 ha, Hóc Môn 81 ha, Cần Giờ 1,2 ha. DT gieo mạ là 13,4 ha.

b) Cây rau vụ Mùa: DTGT là 714,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (923,3 ha). Trong đó có 18,4 ha trồng rau muống hạt và 286,2 ha trồng rau muống nước.

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 886 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (837,7 ha). Trong đó có 153,4 ha hoa lan; 466,1 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 71,1 ha; cây công nghiệp 3.383,4 ha; Cây ăn trái: 5.127,5 ha.

 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên l úa vụ Hè Thu 2015

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Hè Thu 2015 là 856,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.088,3 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, bệnh vàng lá, OBV và chuột.

- Bọ trĩ: gây hại trên 51 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 91,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (162 ,5 ha)

- Bọ xít hôi : gây hại trên 50 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (130,5 ha)

- Bệnh đạo ôn: gây hại trên 75,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (145 ,7 ha). Tỉ lệ bệnh ở mức nhiễm nhẹ và đang có xu hướng gia tăng.

- Bệnh đốm vằn: gây hại trên 44 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (62,5 ha).

- Chuột: gây hại trên 94 ,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (69 ,5 ha)

- OBV: gây hại trên 295 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (334 ,5 ha).

2. Trên cây rau vụ Mùa 2015

Tổng DT nhiễm SVH trên rau Mùa 432,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (625,6 ha ), trong đó DT phòng trừ là 325 ,7 ha chiếm 75 ,3 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 65 ,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (94 ,5 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 9,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (26,3 ha)

- Rầy xám gây hại trên 25,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (21,8 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm trên 33 ,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (36 ,9 ha)

- Bệnh đốm lá: DT nhiễm trên 11 ,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (13 ,7 ha).

3. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp.) gây hại trên mía là 35 ha, chiếm 3,0 % tổng DTCT mía (1.152,2 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 24,9 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 301,86 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn là 0,1 ha (DTGT – 24,48 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1 Trên cây lúa vụ Hè thu

a) Rầy nâu - Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL )

- Hiện RN trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 1-2, trong tuần sẽ có lứa rầy tuổi 2-3, đây là thời điểm phòng trừ rầy đạt hiệu quả cao nhất, do đó nên khuyến cáo bà con tích cực thăm đồng, quan sát rầy trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ thích hợp khi rầy nâu đạt mật số từ 3.000 con/m2 (hoặc 2 - 3 con/tép) và đang tuổi 2 – 3. Lưu ý, khi sử dụng thuốc BVTV trừ rầy nâu nên sử dụng luân phiên các loại thuốc khác nhau để tránh tình trạng kháng thuốc ở rầy nâu.

b) Sinh vật hại khác

Thời tiết hiện nay đang vào mùa mưa, chiều tối có mưa tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại và phát triển. Cần lưu ý:

- Bệnh đạo ôn lá, đốm vằn phát sinh gây hại mạnh trên các trà lúa Hè thu giai đoạn đẻ nhánh –làm đòng . C ần chủ động tưới tiêu hợp lý, phun phòng trừ bệnh đạo ôn.

- Sâu cuốn lá phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, tuy nhiên chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

Ngoài ra, OBV và chuột gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; bọ xít hôi, lem lép hạt gây hại trên lúa trổ.

1 Trên cây lúa vụ Mùa

- Hiện RN trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 1-2, lưu ý phun xịt để phòng trừ RN khi rầy vào nương mạ.

- Lưu ý sự phát sinh và gây hại cục bộ của một số đối tượng như bọ trĩ, sâu phao, OBV trên lúa mạ Mùa.

3. Trên cây rau vụ Mùa

Thời tiết vào mùa mưa tạo điều kiện cho một số sâu bệnh hại phát sinh phát triển như:

- Sâu đục đọt, bệnh thối nhũn... trên cây rau ăn lá

- Dòi đục trái, bệnh vàng lá, bệnh phấn vàng,... trên dưa leo – khổ qua

- Sâu ăn tạp, Sâu đục trái, thán thư,... trên cà tím – ớt

- Sâu khoang, rầy xám, bệnh gỉ trắng,... trên rau muống nước

3. Cây trồng khác vụ Mùa

3.1 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau:

- Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti)

- Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella)

- Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh)

- Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím)

3.2 Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Các địa phương t iếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu ngoài đồng ruộng, vận động nông dân phun thuốc trừ RN tại những ruộng lúa có mật số cao nhằm tránh thiệt hại do RN gây ra trên các trà lúa Hè Thu và mạ Mùa 2015. Tập trung điều tra, phát hiện, thống kê báo cáo và theo dõi tình hình gây hại của Nhện gié, rầy cánh phấn ở trà lúa đẻ nhánh, làm đòng.

- Các địa phương đang chuẩn bị xuống giống mạ mùa 1 vụ cần tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương mình, và nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng, trừ RN, bệnh VL-LXL của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Hướng dẫn nông dân tiến hành cày ải phơi đất ít nhất khoảng 2 tuần để cách ly nguồn dịch bệnh, chờ qua đợt RN di trú cao (dự kiến từ ngày 20/7 đến cuối tháng 7) thì mới xuống giống vụ Mùa năm 2015.

- Chỉ đạo bà con nông dân không xuống giống mạ mùa, lúa mùa năm 2015 trước ngày 30/7/2015 để tránh cao điểm RN trưởng thành di trú với mật độ cao vào cuối tháng 7/2015.

- Tổ chức thông tin hàng ngày về biện pháp gieo cấy “Né rầy”, thời gian xuống giống an toàn trên hệ thống phát thanh xã (phường), huyện (quận) và trong các buổi họp tổ chức tại địa phương.

2. Cây trồng khác

- Hiện tại, rau vụ Mùa đang bắt đầu gieo trồng. Khuyến cáo bà con nông dân nên tiến hành làm đất kỹ và đảm bảo thời gian cách vụ ít nhất 2 tuần để giảm mầm bệnh cho vụ sau.

- Khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn.

3. Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện điều tra thống kê các đối tượng sinh vật hại cần lưu ý như Rệp sáp bột hồng hại sắn, sâu đục quả cây có múi, bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm, sâu đục thân mía để có cơ sở dự tính, dự báo, phòng trừ sinh vật hại có hiệu quả./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,405,874
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây