Tình hình SVH đến 19/07/2011

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 19/07/2011
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 26/07/2011
_________________________________________

  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 7 năm 2011

Tuần giữa tháng 7/2011, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa tây nam có cường độ trung bình sau mạnh dần lên và có khả năng giảm dần vào những ngày cuối; kết hợp với phiá nam rãnh áp thấp tây bắc – đông nam có khả năng được thiết lập và sẽ mạnh dần lên nên thời tiết Nam Bộ chuyển xấu dần, có mưa nhiều và dông vào những ngày giữa (tuần); những ngày cuối giảm mưa, ngày giảm mây và nắng.

- Nhiệt độ: trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 24 – 25oC, cao nhất 34 – 35oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 80 – 87 %.

- Lượng mưa: 80 – 120 mm.

- Độ mặn tại Mũi Nhà Bè là 1,34%o

2 . Tiến độ sản xuất lúa vụ Hè Thu (tính đến ngày 19/07/ 201 1 )

Diện tích (DT) sạ, cấy là 6.018 ha (Củ Chi: 3.271 ha, Bình Chánh: 2.269 ha, Bình Tân: 98 ha, Hóc Môn: 264 ha, quận 2: 16 ha, quận 9: 61 ha, Cần Giờ: 39 ha). Trong đó, lúa giai đoạn đẻ nhánh 478 ha, làm đòng 1.577 ha, trổ 2.452 ha, chín 942 ha và thu hoạch 569 ha)

3 . Tiến độ sản xuất vụ Mùa (tính đến ngày 19/07/ 201 1 )

a) Cây lúa

DT sạ, cấy 403,5 ha, (Hóc Môn 40 ha; Củ Chi 360 ha, Bình Tân 3 ha, Cần Giờ 0,5 ha)

DT gieo mạ 99,28 ha (Hóc Môn 25,42 ha; Củ Chi 3 ha, Bình Chánh 44,3 ha; Bình Tân 0,4; Nhà Bè 4,06 ha; Cần Giờ 16,1 ha).

b) Cây trồng khác

- Cây rau: 1.271 ha, trong đó có 382 ha trồng rau muống nước và 17 ha trồng rau muống hạt.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. C ây lúa vụ Hè Thu

a) Rầy nâu (RN), Bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá (VL- LXL)

Diện tích nhiễm RN trên lúa Hè Thu là 201 ha (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân) toàn bộ ở mức nhiễm nhẹ (mật số 500 – 750 con/m2).

Đến nay chưa phát hiện DT lúa nhiễm bệnh Lùn sọc đen trên các trà lúa tại địa bàn thành phố.

b) Các sinh vật hại khác

SVH phổ biến có sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV, chuột và bệnh đạo ôn, đốm vằn mật số (tỉ lệ) nhiễm ở mức nhẹ.

- Sâu cuốn lá gây hại trên 119 ha, thấp hơn so với tuần trước (237 ha)

- Bọ xít hôi gây hại trên 172 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (208 ha)

- OBV gây hại trên 402 ha, thấp hơn so với tuần trước (403 ha)

- Chuột gây hại trên 78 ha, cao hơn so với tuần trước (68 ha)

- Bệnh đạo ôn gây hại trên 157 ha, cao hơn so với tuần trước (145 ha)

- Bệnh đốm vằn gây hại trên 60 ha, cao hơn so với tuần trước (50 ha)

2 . Cây rau Vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa là 536 ha, thấp hơn so với tuần trước (815 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy xám, OBV và bệnh gỉ trắng. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 32 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (38 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 65 ha, thấp hơn so với tuần trước (122 ha)

- OBV gây hại trên 259 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (198 ha)

- rầy xám gây hại trên 47 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (52 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 37 ha, cao hơn so với tuần trước (32 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Cây lúa

a) Rầy nâu:

- Phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi tuổi 1 – 2. Tuần tới rầy tuổi 2-3 đây là thời điểm thích hợp nhất để phun trừ rầy nâu. Do đó, cần chú ý theo dõi sát mật số rầy nâu trên đồng ruộng nếu thấy mật số cao > 3 con/tép hoặc 3.000 con/m2 cần phải phun diệt trừ ngay.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và lúa Hè Thu của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang giai đoạn trổ, chín trong tuần tới sẽ có đợt RN di trú từ ngày 20 – 25/7. Cần tiếp tục theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng.

- Trên các trà lúa đang có nhiều lứa rầy gối nhau, mật số hiện nay vẫn thấp, tuy nhiên nếu ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau cần phun phối hợp hai nhóm thuốc chống lột xác và nhóm tiêu diệt nhanh để trừ rầy đạt hiệu quả cao.

b) Bệnh VL-LXL

Hiện tại áp lực của Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh ĐBSCL vẫn còn cao do vậy đối với các xã đã xuống lúa Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, gieo sạ đồng loạt, tập trung “né rầy” trên từng cánh đồng, nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non. Khi thấy rầy di trú ở các nương mạ nên tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus VL-LXL truyền bệnh vào mạ.

c) SVH khác

Do điều kiện thời tiết mưa nhiều bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông có khả năng sẽ còn tiếp tục phát triển ở mức độ từ nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và trổ. Vì vậy, trên các ruộng đã có bệnh đạo ôn xuất hiện cần tích cực phun để phòng trị bệnh, khi phun thuốc cần đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” và không nên phun thuốc phối trộn phân bón lá với thuốc trị bệnh đạo ôn, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh lem lép hạt, rầy cánh trắng, sâu cuốn lá, bọ xít hôi và nhện gié…đang có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

2. Trên rau

Do điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường cần lưu ý:

- Về sâu hại xuất hiện chủ yếu: có bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh trên rau cải ngọt, cải xanh, cải thìa. Bọ trĩ, dòi đục lá, sâu đục quả trên dưa leo, bầu bí, khổ qua.

- Về bệnh xuất hiện: bệnh thúi nhũn trên rau cải; Bệnh phấn vàng, vàng lá và chết cây con trên dưa leo, khổ qua; Bệnh gỉ trắng trên rau muống, thán thư trên cây ớt….

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây hoa lan: muỗi hại bông, bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: bọ trĩ, sâu đục bông, sâu cuốn lá, bệnh thối tím bông.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm BVTV huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu vào đèn, tập trung điều tra, phát hiện, thống kê báo cáo và theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng nhằm tránh thiệt hại do rầy nâu di trú truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho lúa và hạn chế mầm bệnh lây lan sang các trà lúa vụ mùa năm 2011.

- Các Trạm BVTV tổ chức thông tin về biện pháp gieo sạ “Né rầy”, thời gian xuống giống an toàn trên hệ thống phát thanh xã (phường), huyện (quận) do Trạm phụ trách.

- Các địa phương đang chuẩn bị xuống giống mạ mùa 1 vụ cần tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương mình, và nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng, trừ RN, bệnh VL-LXL của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Chỉ đạo bà con nông dân không xuống giống mạ mùa, lúa mùa năm 2011 trước ngày 1/8/2011 để tránh cao điểm RN trưởng thành di trú với mật độ cao vào cuối tháng 7/2011./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,098,056
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây