Tình hình SVH đến ngày 25/07/2017

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 25/7/2017

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 01/8/2017

____________________________

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG  

1.1 Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 7 năm 2017

Thời tiết Nam Bộ: nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

          Nhiệt độ: trung bình 26 – 29oC, thấp nhất từ 24 – 27oC, cao nhất 29– 32oC.

Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 70 - 98 % .

1. 2 Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Diện tích cây lúa vụ Hè Thu 2017: đã xuống giống được 5.325,5 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.214 ha, huyện Bình Chánh 1.619 ha, quận Bình Tân 100 ha, huyện Hóc Môn 268,5 ha, quận 9 67,9 ha, quận 2 25 ha, huyện Cần Giờ 31,1 ha. Các giai đoạn lúa: 190,1 ha đẻ nhánh, 1.139,5 ha làm đòng, 1.189,4 ha trổ, 703 ha chín, 2.103,5 ha thu hoạch.

Diện tích cây lúa vụ Mùa 2017: đã xuống giống được 394,7 ha. Diện tích mạ Mùa 2017 là 25,2 ha.

b) Cây rau

Diện tích gieo trồng rau vụ Mùa 2017 là 1.451,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (1.390,4 ha) trong đó huyện Củ Chi 455,6 ha, Hóc Môn 300,8 ha, Bình Chánh 357,1 ha, Cần Giờ 24,4 ha, Nhà Bè 15,7 ha, Quận 12: 218,3 ha, Thủ Đức 28,4 ha, Quận 9: 25,6 ha, Bình Tân 21,8 ha, Quận 7: 4,1 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 42,8 ha, rau muống nước là 565,4 ha.

c) Hoa lan, cây kiểng: diện tích gieo trồng là 1.048,1 ha. Trong đó có 201,1 ha hoa lan; 535,1 ha hoa mai.

d) Cây trồng khác: diện tích canh tác cây lương thực 23,8 ha; cây công nghiệp 1.677,5   ha; cây ăn trái: 4.728,3 ha.


II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

2.1 Trên lúa vụ Hè thu 2017

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa vụ Hè thu 2017 779,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 650,8 ha). Các sinh vật hại chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít hôi, ốc bươu vàng, chuột, bệnh đốm vằn, vàng lá và bệnh đạo ôn . Mật số rầy nâu trên đồng ruộng trung bình 700 – 1.000 con/m2, các sinh vật hại khác ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 91,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (97 ha).

- Bọ xít hôi : gây hại trên 74 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 124,5 ha) .

- Chuột: gây hại trên 77,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước  (41,8 ha) .

- Ốc bươu vàng : gây hại trên 347,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 205,5 ha) .

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 91,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (75,2 ha).

2.2 Trên rau vụ Mùa 2017

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau vụ Mùa 597,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (280,9 ha) , trong đó diện tích phòng trừ là 281,6 ha chiếm 47,1 % diện tích nhiễm sinh vật hại . Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng ốc bươu vàng . C ác sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh : gây hại trên 26 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (14,3 ha).

- Sâu ăn tạp: gây hại trên 67,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (32,4 ha) .

- Rầy xám : gây hại trên 62,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (19,5 ha) .

- Ốc bươu vàng : gây hại trên 306 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (146,5 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 49,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (26,7 ha).

2.3 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

        Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 3,9 % tổng diện tích gieo trồng (623 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

        Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (diện tích gieo trồng 14,4 ha).

        Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (diện tích gieo trồng 620,9 ha).

        Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (diện tích gieo trồng 38,1 ha).

        Tổng diện tích bị bọ dừa gây hại trên cây dừa là 5,7 ha chiếm 1,3 % diện tích gieo trồng (455,7 ha). Chưa phát hiện diện tích bị bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa.

        III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

3. 1 Trên cây lúa

P hần lớn rầy nâu trên đồng ruộng đang giai đoạn từ tuổi 3,4. Trong tuần tới rầy nâu sẽ giao động từ tuổi 5 đến tuổi trưởng thành. Do vậy, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình rầy nâu trên đồng ruộng để có hướng xử lý kịp thời.

Lúa Hè Thu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hiện nay đang thu hoạch rộ. Đồng thời rầy nâu đang ở tuổi từ 3-5 và khả năng trong tuần tới sẽ có các đợt rầy nâu di trú với mật số cao.

Kết quả phân tích mẫu rầy nâu trong tháng 7 cho thấy các mẫu rầy nâu trưởng thành tại các tỉnh Phía Nam đều có mang virus truyền bệnh VL-LXL hại lúa. Do vậy đề nghị các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình rầy nâu trên đồng ruộng để có hướng xử lý kịp thời tránh rầy nâu chích hút và truyền bệnh VL-LXL trên lúa.

Do bị ảnh hưởng bởi bão số 4 nên nhiều nơi vẫn tiếp tục sẽ có mưa vừa đến mưa to. Do vậy cần chú ý các bệnh thường xuất hiện trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng như bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, đốm vằn, vàng lá và bệnh cháy bìa lá. Giai đoạn lúa đòng trổ cần chú ý nhện đỏ, bọ xít hôi, bệnh lem lép hạt.

Đối với lúa vụ Mùa đang xuống giống cần lưu ý các đối tượng gây hại trên cây ở giai đoạn mạ như như bọ trĩ, sâu phao và OBV; sâu cuốn lá nhỏ, rầy phấn trắng, nhện gié, bọ xít hôi, bệnh đốm vằn giai đoạn đẻ nhánh-đòng trổ.

3.2 Trên rau

a. Trên nhóm rau củ quả

Hiện nay đang vào mùa mưa và bị ảnh hưởng bởi bão nên độ ẩm trên đồng ruộng tăng cao là điều kiện thích hợp cho các loại bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh lở cổ rễ, bệnh vàng lá, phấn vàng, sương mai; trên cây trồng họ bầu bí sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh. Các loài sâu hại như sâu xanh, rầy xanh cũng sẽ gia tăng mật số và gây thiệt hại.

Ngoài ra, cần chú ý phòng trừ bệnh thán thư, bệnh đốm lá, sâu đục trái trên cây trồng họ cà ớt.

b.   Trên nhóm rau ăn lá

Cần chú ý bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước,... do các bệnh này sẽ phát triển mạnh vào mùa mưa.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cũng cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; sâu ăn tạp, rầy xám trên rau muống nước... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3.3 Cây trồng khác

Một số đối tượng sinh vật hại hiện nay đang có xu hướng phát triển như sâu đục thân mía ( Chilo suppressalis); bọ cánh cứng hại dừa ( Brontispa longissima); bệnh rụng lá mùa mưa và bệnh loét sọc mặt cạo trên cây cao su ( Phytophthora spp.). Ngoài ra, các đối tượng khác cũng cần lưu ý như:

- Rầy xanh, sâu ăn lá, nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh đốm lá trên cây mai vàng.

- Muỗi đục nụ hoa lan, bệnh thối đọt, vàng tuột lá trên lan dendrobium, mokara.

- Sâ u đục thân cành, bệnh thán thư trên xoài.

- R ệp sáp bột hồng, bệnh đốm nâu, thán thư trên cây khoai mì.

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

Trong tuần tới đề nghị cán bộ kỹ thuật cần tăng cường công tác điều tra phát hiện nhằm phát hiện sớm các đợt rầy nâu di trú để hướng dẫn, khuyến cáo bà con phun xịt thuốc kịp thời đặc biệt ở các khu vực đang tiến hành gieo cấy mạ mùa năm 2017.

Các tỉnh phía Nam đang thu hoạch rộ lúa Hè Thu do vậy đề nghị theo dõi kỹ tình hình rầy nâu vào đèn tại các bẫy đèn trên địa bàn Thành phố để có khuyến cáo kịp thời cho người dân về lịch gieo sạ né rầy.

Các ruộng lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn là (VL-LXL) đề nghị khuyến cáo người dân trong việc xử lý triệt để các bụi lúa bị bệnh nhằm tránh rầy nâu chích hút và lây lan sang các ruộng lúa xung quanh.

Đối với các giống nhiễm rầy nâu nặng như (như IR 50404, OM 3536,...) nên   khuyến cáo bà con hạn chế sử dụng để giảm thiệt hại do rầy nâu gây ra.

Đối với các ruộng bị nhiễm bệnh đạo ôn cần bón phân cân đối hợp lý, tránh bón quá nhiều phân đạm, chủ động tưới tiêu, tránh để ruộng khô, thiếu nước sẽ dễ dẫn đến tình trạng bệnh đạo ôn gây hại nặng.

Theo khuyến cáo của Cục Trồng trọt, các giống lúa vụ Mùa thích hợp cho vùng Đông Nam Bộ như: OM6976, OM4900, OM6162, OM5451, ML48, TH6, ML202... Các giống bổ sung gồm OM4218, OM498, Jasmin 85, IR64, OM7347, ML214, TH41...

Sau khi thu hoạch lúa Hè Thu cần giữ thời gian cách ly trước khi xuống giống vụ Mùa năm 2017.   

4.2 Cây trồng khác

Cây rau: hiện nay đang vào giai đoạn mùa mưa, đề nghị các địa phương nên khuyến cáo người dân làm đất, lên luống cao, khơi thông líp để tránh ngập úng giúp cây phát triển tốt.

Cây hoa lan: cần chú ý muỗi đục nụ hoa lan gây hại mạnh vào giai đoạn chuyển mùa tháng 6,7. Ngoài ra còn có các bệnh như vàng lá, thán thư, khô đầu lá.

Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình dịch hại trên các loại cây trồng để có biện pháp quản lý, phòng trừ kịp thời.

Khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,097,940
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây