Tình hình SVH đến 10/08/2011

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 10/08/2011
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 17/08/2011
_________________________________________

  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 8 năm 2011

Trong tuần, thời tiết Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây và nắng, trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông;

- Nhiệt độ: trung bình 26 – 27 oC, thấp nhất từ 23 – 24oC, cao nhất 33 – 34oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 80 – 87 %.

2 . Tiến độ sản xuất lúa vụ Hè Thu (tính đến ngày 10/08/ 201 1 )

Diện tích (DT) sạ, cấy là 6.018 ha (Củ Chi: 3.271 ha, Bình Chánh: 2.269 ha, Bình Tân: 98 ha, Hóc Môn: 264 ha, quận 2: 16 ha, quận 9: 61 ha, Cần Giờ: 39 ha). Trong đó, lúa giai đoạn làm đòng 207 ha, trổ 2.109 ha, chín 1.382 ha và thu hoạch 2.320 ha).

3 . Tiến độ sản xuất vụ Mùa (tính đến ngày 10/08/ 201 1 )

a) Cây lúa

DT sạ, cấy 2.162 ha, (Quận 2: 8 ha, Hóc Môn: 401 ha; Củ Chi: 1.585 ha, Bình Chánh: 6 ha, Bình Tân: 13 ha, Nhà Bè: 66 ha, Cần Giờ: 82 ha).

DT gieo mạ 347 ha (Quận 2: 6 ha, Quận 9:1 ha, Hóc Môn: 42,48 ha; Củ Chi:5 ha, Bình Chánh: 264 ha; Bình Tân: 0,4; Nhà Bè: 9,66 ha; Cần Giờ: 18,5 ha).

b) Cây trồng khác

- Cây rau: 1.987 ha, trong đó có 725 ha trồng rau muống nước và 25 ha trồng rau muống hạt.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

1.1 vụ Hè Thu

a) Rầy nâu (RN), Bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá (VL- LXL) , Lùn sọc đen

Diện tích nhiễm RN trên lúa Hè Thu là 386 ha (Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Quận 2 , Quận 9) toàn bộ ở mức nhiễm nhẹ (mật số 750 con/m2).

Diện tích nhiễm bệnh VL-LXL 2 ha trên lúa Hè Thu ở Lý Nhơn huyện Cần Giờ ở mức độ nhiễm nhẹ có tỉ lệ bệnh 3%

Đến nay chưa phát hiện DT lúa nhiễm bệnh Lùn sọc đen trên các trà lúa tại địa bàn thành phố.

b) Các sinh vật hại khác

SVH phổ biến có sâu cuốn lá, bọ xít hôi, chuột và bệnh đạo ôn, đốm vằn mật số (tỉ lệ) nhiễm ở mức nhẹ.

- Sâu cuốn lá gây hại trên 98 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (158 ha)

- Bọ xít hôi gây hại trên 30 ha, thấp hơn so với tuần trước (181 ha)

- Bệnh đạo ôn gây hại trên 379 ha, cao hơn so với tuần trước (338 ha)

1.2 Vụ Mùa

Diện tích nhiễm RN trên mạ Mùa là 38 ha (Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè) và 36 ha lúa (Củ Chi) ở mức nhiễm nhẹ (mật số 750 con/m2).

Kết quả phân tích mẫu mạ ghi nhận 2/20 mẫu nhiễm bệnh VL-LXL tại xã Long Thới, Hiệp Phước huyện Nhà Bè (01 mẫu nhiễm RGSV – virus gây lùn lúa cỏ và 01 mẫu nhiễm RRSV – virus gây vàng lùn – lùn xoắn lá).

2 . Cây rau Vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa là 801 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (832ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy xám, OBV và bệnh gỉ trắng. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 48 ha, cao hơn so với tuần trước (35 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 115ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (110 ha)

- Rầy xám gây hại trên 77 ha, thấp hơn so với tuần trước (79ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 49 ha, thấp hơn so với tuần trước (65 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Cây lúa

1. 1 Trên cây lúa vụ Hè thu

Các trà lúa đang trong giai đoạn trổ, chín, diện tích nhiễm các SVH giảm so với tuần trước, cần chú ý đến các SVH sau:

Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông có khả năng sẽ còn tiếp tục phát triển ở mức độ từ nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn làm đòng và lúa trổ. Vì vậy, trên các ruộng đã có bệnh đạo ôn xuất hiện cần tích cực phun để phòng trị bệnh, khi phun thuốc cần đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” và không nên phun thuốc phối trộn phân bón lá với thuốc trị bệnh đạo ôn, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh lem lép hạt, bệnh bạc lá và nhện gié…đang có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

1.2 Trên cây lúa vụ Mùa

a) Rầy nâu:

- Rầy nâu: Hiện tại, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 5 và trưởng thành vào đèn. Trong tuần sau rầy sẽ tiếp tục trưởng thành vào đèn và một số rầy tuổi 1.

- Trong tháng 8/2011 sẽ có đợt rầy di trú từ ngày 18 – 28/8/2011, dự báo đợt rầy nâu này sẽ cao do lúa Hè Thu ở ĐBSCL đang thu hoạch rộ.

- Giai đoạn lúa từ sau gieo sạ đến 20 ngày tuổi: nếu phát hiện RN di trú xuất hiện thì phun thuốc trừ rầy ngay. Thời điểm phun tốt nhất vào lúc RN di trú vào đèn nhiều nhất.

- Đối với trà lúa trên 20 ngày tuổi: không cần phun thuốc trừ RN di trú. Chỉ khuyến cáo phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy cám (rầy tuổi 2, tuổi 3) cao quá 3 con/tép giai đoạn lúa từ đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh (khoảng 40 – 45 ngày tuổi).

b) Bệnh VL-LXL

Hiện tại áp lực của Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh ĐBSCL vẫn còn cao do vậy đối với các xã đã xuống lúa Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, gieo sạ đồng loạt, tập trung “né rầy” trên từng cánh đồng, nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non. Khi thấy rầy di trú ở các nương mạ nên tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus VL-LXL truyền bệnh vào mạ.

3. Cây rau

- Trong điều kiện ngày nắng, chiều tối có mưa kèm dông, sản xuất rau mùa cần chuẩn bị mái che, tránh rau bị dập nát khi có mưa to. Lưu ý kỹ thuật và vật liệu làm giàn cho rau nhằm tránh đổ ngã khi có dông.

- Các vùng chuyên canh rau phải lên líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

- Dự báo SVH chính trong tuần tới:

+ Bệnh thối nhũn trên rau cải, bệnh chết cây con, bệnh chết dây trên dưa, bầu.

+ Bệnh vàng lá, bệnh đốm đen, bệnh thối nhũn trên rau muống nước.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây mai vàng: bệnh cháy lá.

- Cây hoa lan: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối bông.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm BVTV huyện phối hợp cùng các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng theo dõi nắm chắc diễn biến RN trên đồng ruộng đợt rây nâu tháng 8 dự kiến có đợt rầy di trú từ 18 – 28/8/2011, lưu ý các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm và các trà mạ mùa, lúa mùa khoảng 20 ngày tuổi. Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ rầy nâu trên mạ, lúa mùa.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị RN, nhổ bỏ lúa nhiễm bệnh VL-LXL (nếu có).

- Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Mùa nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách)./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,839,152
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây