Tình hình SVH đến 14/08/2012

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/8/2012
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/08/2012
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 8 năm 2012

Thời tiết Nam Bộ sáng mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, trưa và chiều tối có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi. Cần chú ý đề phòng trong cơn dông có gió giật, lốc xoáy và sấm sét. Gió Tây nam cấp 5, cấp 6, biển động nhẹ.

- Nhiệt độ: trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 23 – 24 oC, cao nhất 33 – 34 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 84 88 %

- Lượng mưa: 80 – 120 mm

- Độ mặn: khu vực Nhà Bè 0,1 - 1,5 ‰.

2 . Tiến độ sản xuất lúa (tính đến ngày 14/08/ 201 2 )

- Vụ Hè thu: DT sạ, cấy 5.423,7 ha (Quận 9: 20,5 ha, Quận 2: 60 ha, Hóc Môn: 290 ha, Củ Chi: 2.573 ha, Bình Chánh: 2.330,5 ha, Bình Tân: 100 ha và Cần Giờ: 49,7 ha), trong đó DT lúa giai đoạn làm đòng 28 ha, trổ 564,7 ha, chín 1.168 ha và thu hoạch 3.656 ha.

Cơ cấu giống lúa vụ Hè thu 2012 gồm các giống chính như: OM 4900 (25,3%), OM6162 (17,5%), OM 3536 (10,7%), OM 576 (10,7%),...

- Vụ Mùa: DT sạ, cấy 1.975,1 ha (Quận 2: 10 ha, Quận 9: 17 ha, Hóc Môn: 303,3 ha, Củ Chi: 1.301 ha, Bình Chánh: 88 ha, Bình Tân: 22 ha, Nhà Bè: 46,2 ha, Cần Giờ: 187,6 ha), trong đó DT lúa đang giai đoạn mạ 1.464,6 ha, đẻ nhánh 504,5 ha và làm đòng 06 ha.

DT gieo mạ mùa là 305,57 ha.

3. Tiến độ sản xuất rau và cây trồng khác vụ Mùa 2012

- Cây rau: DTGT là 2.101 ha, trong đó có 773 ha trồng rau muống nước và 43 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Bắp: 32,6 ha; Cây công nghiệp: 2.933,4 ha; Hoa, cây kiểng: 715,7 ha; Cây ăn trái: 4.958 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

* Vụ Hè thu

- Rầy nâu: Hiện đang có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 3 – 5. Tổng DT nhiễm RN trong tuần là 19 ha (Củ Chi), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 362 ha).

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL), lùn sọc đen:

Diện tích nhiễm bệnh VL-LXL đã được xử lý bằng biện pháp nhổ bỏ.

Đến nay, chưa phát hiện diện tích lúa nhiễm bệnh lùn sọc đen.

- Các Sinh vật hại khác: Tổng DT nhiễm SVH trên lúa Hè thu là 331,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 1.172 ha). SVH chủ yếu gồm bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, OBV và chuột, toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Bọ xít hôi gây hại trên 69 ha, thấp hơn so với tuần trước ( 72,5 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 16,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 364,5 ha)

- OBV gây hại trên 193,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 234 ha) .

* Vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên lúa Mùa là 483,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (692,6 ha). SVH chủ yếu gồm bọ trĩ, sâu phao, cào cào, OBV và chuột, riêng 0,5 ha ở Lý Nhơn – Cần Giờ bị chuột gây hại từ trung bình đến nặng, các SVH khác đều gây hại ở mức nhẹ.

Trong đó, DT nhiễm RN trên cây lúa vụ Mùa trong tuần là 27,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (174,2 ha), toàn bộ đều ở mức ghi nhận (<500 con/m2).

- Bọ trĩ gây hại trên 105 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 72,5 ha)

- Sâu phao gây hại trên 23,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 44,8 ha)

- OBV gây hại trên 265 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 313,5 ha) .

3 . Cây rau Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa là 782, 9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 868,5 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, dòi đục lá, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 56,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (50,6 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 112,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 123,1 ha)

- Dòi đục lá gây hại trên 24,8 ha, cao hơn so với tuần trước ( 20,0 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 31 ha, cao hơn so với tuần trước ( 23,6 ha)

- Rầy xám gây hại trên 31,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 67,6 ha)

- Bệnh đốm lá: DT nhiễm là 19, 8 ha, cao hơn so với tuần trước ( 16, 9 ha)

- OBV gây hại trên 389,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 397,1 ha ).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa vụ Hè thu

Các trà lúa đang trong giai đoạn trổ, chín, diện tích nhiễm các SVH giảm so với tuần trước, cần chú ý đến các SVH sau:

- Rầy nâu đang giai đoạn tuổi 3 – 5, trong tuần tới rầy sẽ trưởng thành. Dự báo sẽ có đợt rầy di trú vào đèn rộ từ 25/8 – 02/9/2012, đồng thời trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ vẫn còn rầy tuổi 4 – 5. Do đó trên các trà lúa có rầy gối lứa, cần thường xuyên kiểm tra tình hình rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý rầy đạt hiệu quả.

- Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bệnh đạo ôn có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ bệnh từ 5 – 10 %, phát triển trên lúa giai đoạn đòng trổ, những ruộng sử dụng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại nặng. Trên các ruộng đã có xuất hiện bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ bông cần tích cực phòng trị theo nguyên tắc “4 đúng và không nên phun thuốc phối trộn phân bón lá với thuốc trị bệnh đạo ôn, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra cũng cần chú ý đến các đối tượng bệnh lem lép hạt, bọ xít hôi, OBV...

2 . Trên cây lúa vụ Mùa

Rầy nâu: Hiện tại, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 3 – 5. Trong tuần sau rầy sẽ trưởng thành, cần chú ý theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và rầy vào đèn.

Ngoài ra, cần chú ý đến các đối tượng SVH khác trên cây lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đòng như: bọ trĩ, sâu phao, bệnh đạo ôn và OBV, chuột...

3. Trên rau

Chú ý theo dõi sự phát sinh, phát triển của các SVH chính sau trong tuần tới để có biện pháp phòng trừ kịp thời:

- Trên rau ăn lá: bọ nhảy, sâu tơ, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con,... sẽ phát sinh gây hại mạnh

- Dưa leo, khổ qua, mướp: bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá, sâu xanh 2 sọc trắng

- Ớt: bệnh thán thư, bệnh chết cây con

- Rau muống nước: bệnh vàng lá, bệnh gỉ trắng, rầy xám và sâu khoang thường xuyên gây hại

- Rau muống hạt, rau dền: bệnh gỉ trắng.

4 . Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh khô cành

- Cây bắp: bệnh đốm lá, sâu đục thân

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Các Trạm BVTV huyện phối hợp cùng các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng theo dõi nắm chắc diễn biến RN trên đồng ruộng đợt rây nâu tháng 8 dự kiến có đợt rầy di trú từ 25 – 02/9/2012. Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ rầy nâu trên mạ, lúa mùa.

- Tiếp tục thu thập mẫu mạ mùa, lúa mùa và mẫu RN vào đèn, RN trên đồng ruộng để kiểm tra virus gây bệnh VL-LXL.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, tập huấn k huyến cáo nông dân gieo sạ né rầy 1 – 3 ngày sau rầy di trú, thời gian gieo sạ tốt nhất là vào đầu tháng 9./.

2. Cây trồng khác

Hiện tại, rau vụ Mùa đang được tiến hành gieo trồng rộ. Khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,078,574
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây