Tình hình SVH đến 16/08/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 16/08/2016
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 23/08/2016
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 8 năm 2016
  Thời  tiết Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ : trung bình 28 – 31oC, thấp nhất từ 25 – 28 oC, cao nhất 30 – 33oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 70 - 98 %.

- Lượng mưa: 100 – 150 mm.

- Tình hình xâm nhập mặn: Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai (mũi Nhà Bè): độ mặn cao nhất 2,24 ‰, trung bình 1,41 ‰; Hệ sông Sài Gòn (cầu Thủ Thiêm): độ mặn cao nhất 0,32 ‰, trung bình 0,23 ‰; Khu vực Bình Chánh (Cầu Ông Thìn): độ mặn cao nhất 1,82 ‰, trung bình 1,59 ‰; Khu vực Kênh C: độ mặn cao nhất 1,32 ‰, trung bình 0,91 ‰; Khu vực Kênh Xáng – An Hạ: độ mặn cao nhất 0,55 ‰, trung bình 0,41 ‰; Khu vực Quận 1,2,3, 9: độ mặn cao nhất 0,43‰, trung bình 0,33 ‰;

- Tình hình nhiễm chua (pH): độ pH các sông rạch đạt trung bình là 6,25.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Cây lúa vụ Hè Thu 2016: đã xuống giống được 5.425,1 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.050 ha, huyện Bình Tân 100 ha, huyện Bình Chánh 1.909 ha, huyện Hóc Môn 248 ha, quận 9 là 68,1 ha, quận 2 10 ha, huyện Cần Giờ 40 ha. Các giai đoạn lúa: 161 ha đẻ nhánh, 1.249,1 ha làm đòng, 781 ha trổ, 532 ha chín, 2.662 ha thu hoạch.

Trong vụ Hè Thu có 35,7 ha lúa bị chết do khô hạn tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ).

Cây lúa vụ Mùa 2016: đã xuống giống được 2.279,4 ha, trong đó huyện Củ Chi 1.621 ha, huyện Bình Tân 25 ha, huyện Bình Chánh 131,5 ha, huyện Hóc Môn 305 ha, quận 2 35 ha, huyện Cần Giờ 149,5 ha, huyện Nhà Bè 12,4 ha. Các giai đoạn lúa: 1.8108,7 ha mạ, 450,7 ha đẻ nhánh, 10 ha làm đòng. Diện tích mạ Mùa trong vụ là 105,8 ha.

 

b) Cây rau

DTGT rau vụ Mùa 2016 là 2.218,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (2.431,6 ha) trong đó huyện Củ Chi 613,9 ha, Bình Chánh 561,8 ha, Bình Tân 26,6 ha, Hóc Môn 495,2 ha, Quận 12: 390,4 ha, Thủ Đức 38,2 ha, Quận 9: 47,6 ha, Quận 2: 0,5 ha, Cần Giờ 26,7 ha, Nhà Bè 14,2 ha, Quận 7: 3,3 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 62,4 ha, rau muống nước là 804,1 ha.

c) Cây trồng khác vụ Mùa 2016

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 921,5 ha. Trong đó có 199,6 ha hoa lan; 473,3 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 142,3 ha; cây công nghiệp 2.914,6 ha; Cây ăn trái: 4.868,8 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa vụ Hè Thu 2016

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Hè thu 2016 399,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (483,5 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ trĩ, OBV, chuột, bệnh đạo ôn và bệnh đốm vằn . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 49,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (40,5 ha)

- Bọ xít hôi : gây hại trên 37,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (15,8 ha)

- Chuột : gây hại trên 25,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (39,2 ha)

- OBV : gây hại trên 144,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (277 ha).

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 86,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (68 ha)

2. Trên cây l úa vụ Mùa 2016

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa 2016 376 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (146,1 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ trĩ, OBV và chuột . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu : gây hại trên 9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (44,5 ha)

- Bọ trĩ : gây hại trên 85 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (40 ha)

- Chuột : gây hại trên 23 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (6,6 ha)

- OBV : gây hại trên 220 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (36 ha).

3 . Trên cây rau vụ Mùa 2016

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa 713,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (773,7 ha) , trong đó DT phòng trừ là 424,1 ha chiếm 59,4 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại trên 52,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (69,9 ha)

- Sâu ăp tạp : gây hại trên 105,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (125 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 50,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (47,3 ha)

- OBV : gây hại trên 338 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (345,5 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 49,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (55,6 ha).

4 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,8 % tổng DTCT mía (886,9 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 125,2 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 558,7 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 54,1 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 28,6 ha, chiếm 5,86 % tổng DTCT cây dừa (487,7 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

- Rầy nâu: Hiện tại, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 4 – 5 , bà con cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi mật số rầy trên ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi mật số rầy đạt > 3.000 con/m2 (hay 2-3 con/tép). Mật số RN hiện nay vẫn thấp, tuy nhiên nếu ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau cần phun phối hợp hai nhóm thuốc chống lột xác và nhóm tiêu diệt nhanh để trừ rầy đạt hiệu quả cao.

Các trà lúa Hè Thu đang trong giai đoạn trổ, chín, do vậy cần chú ý phòng trừ sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn và bệnh cháy bìa lá gây hại trên ruộng.

- Đối với Bọ xít hôi gây hại cần áp dụng các biện pháp phòng trừ như dọn sạch cỏ dại trong ruộng, tìm và tiêu diệt ổ trứng, phun thuốc trừ bọ xít non và trưởng thành khi có mật số cao (> 20 con/m2).

- T rên các ruộng đã có bệnh đạo ôn xuất hiện cần tích cực phun để phòng trị bệnh, khi phun thuốc cần đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” và không nên phun phối trộn phân bón lá, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

- Tình hình thời tiết hiện nay thuận lợi cho bệnh cháy bìa lá tiếp tục phát sinh phát triển, khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, phát hiện bệnh sớm và phòng trị kịp thời không để ảnh hưởng năng suất lúa về sau. Khi bệnh xuất hiện, dừng ngay bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh lem lép hạt, rầy cánh trắng ,chuột… đang có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

 

 

2. Trên rau

Thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Sản xuất rau mùa cần chuẩn bị mái che, tránh rau bị dập nát khi có mưa to. Lưu ý kỹ thuật và vật liệu làm giàn cho rau nhằm tránh đổ ngã khi có dông.

- Cần làm líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

- Dự báo SVH chính trong tuần tới:

+ Trên rau ăn lá: bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

+ Dưa leo, khổ qua, mướp: bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá, sâu xanh 2 sọc trắng

+ Ớt: bệnh thán thư, bệnh chết cây con

+ Rau muống nước: bệnh vàng lá, bệnh gỉ trắng, rầy xám và sâu khoang thường xuyên gây hại. Rau muống hạt, rau dền: bệnh gỉ trắng gây hại mạnh.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn, bệnh vàng lá chân; Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các Trạm BVTV huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, khuyên cáo biện pháp phòng trừ kịp thời tránh thiệt hại do rầy nâu di trú truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho lúa và hạn chế mầm bệnh lây lan sang các trà lúa vụ mùa năm 2016 .

- Các Trạm BVTV tổ chức thông tin về biện pháp gieo sạ “Né rầy”, thời gian xuống giống an toàn trên hệ thống phát thanh xã (phường), huyện (quận) do Trạm phụ trách.

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện tiến hành rà soát, thống kê tình hình gây hại và diện tích nhiễm của các loài sâu bệnh hại: rệp sáp bột hồng hại sắn, sâu đục quả cây có múi, bệnh chổi rồng nhãn trên địa bàn từng quận, huyện

- Các Trạm BVTV cần chú ý bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông sẽ tiếp tục phát triển ở mức độ từ nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và trổ. Cần khuyến cáo nông dân điều tra thăm đồng và phun thuốc BVTV để phòng trị bệnh khi tỷ lệ bệnh tăng cao, khi phun thuốc cần đảm bảo nguyên tắc “4 đúng”.

2. Cây trồng khác

- Hiện tại, rau vụ Mùa đang được tiến hành gieo trồng rộ. Bà con nông dân nên tiến hành làm đất kỹ và đảm bảo thời gian cách vụ ít nhất 2 tuần để giảm mầm bệnh cho vụ sau.

- Thời tiết nắng mưa xen kẽ thích hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của sâu bệnh hại do đó bà con nông dân chú ý lên liếp cao, thoát nước tốt để cây rau phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh hại.

- Khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,405,880
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây