Tình hình SVH đến 24/08/2011

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 24/08/2011
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 31/08/2011
_________________________________________

  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 8 năm 2011

Trong tuần, thời tiết Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây và nắng, trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông;

- Nhiệt độ: trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 24 – 25oC, cao nhất 34 – 35oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 80 – 87 %.

- Lượng mưa: 60 – 90 mm

- Độ mặn: tại mũi Nhà Bè 1,2 – 1,5 %0.

2 . Tiến độ sản xuất lúa vụ Hè Thu (tính đến ngày 24/08/ 201 1 )

Diện tích (DT) sạ, cấy là 6.018 ha (Củ Chi: 3.271 ha, Bình Chánh: 2.269 ha, Bình Tân: 98 ha, Hóc Môn: 264 ha, quận 2: 16 ha, quận 9: 61 ha, Cần Giờ: 39 ha). Trong đó, lúa giai đoạn làm đòng 50 ha, trổ 342 ha, chín 1.408 ha và thu hoạch 4.217 ha).

3 . Tiến độ sản xuất vụ Mùa (tính đến ngày 24/08/ 201 1 )

a) Cây lúa

DT sạ, cấy 4.192 ha, (Quận 2: 11 ha, Quận 9: 5 ha, Hóc Môn: 846 ha; Củ Chi: 2.733 ha, Bình Chánh: 231 ha, Bình Tân: 20 ha, Nhà Bè: 97,55 ha, Cần Giờ: 249 ha).

DT gieo mạ 433,84 ha (Quận 2: 6 ha, Quận 9:1 ha, Hóc Môn: 42,58 ha; Củ Chi:5 ha, Bình Chánh: 350,7,5 ha; Bình Tân: 0,4; Nhà Bè: 9,66 ha; Cần Giờ: 18,5 ha).

DT mạ còn lại: 350,76 ha (Quận 2: 5,7 ha, Quận 9:1 ha, Hóc Môn: 13,6 ha; Củ Chi:5 ha, Bình Chánh: 328,1 ha; Bình Tân: 0,4; Nhà Bè: 1,96 ha; Cần Giờ: 1,4 ha).

b) Cây trồng khác

- Cây rau: 2.578 ha, trong đó có 935 ha trồng rau muống nước và 37 ha trồng rau muống hạt.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

1.1 vụ Hè Thu

a) Rầy nâu (RN), Bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá (VL- LXL), Lùn sọc đen

Diện tích nhiễm RN trên lúa Hè Thu toàn bộ ở mức ghi nhận (mật số 200 – 300 con/m2). Đến nay chưa phát hiện DT lúa nhiễm bệnh Lùn sọc đen trên các trà lúa tại địa bàn thành phố.

b) Các sinh vật hại khác

SVH phổ biến có chuột và bệnh đạo ôn mật số (tỉ lệ) nhiễm ở mức nhẹ.

1.2 Vụ Mùa

Diện tích nhiễm RN trên lúa Mùa là 110 ha Củ Chi ở mức nhiễm nhẹ (mật số 750 con/m2) ngoài ra trên mạ Mùa ở Hóc Môn, Bình Chánh có ghi nhận rầy nâu ở mức thấp 100 – 300 con/m2 . Bên cạnh đó, trên đồng ruộng có nhiều thiên địch như: chuồn chuồn kim, nhện, bọ xít nước,... do đó có thể không chế được nguồn rầy trong ruộng.

Đã tiến hành thu thập 50 mẫu mạ, lúa và 5 mẫu rầy nâu vào đèn (Nhà Bè Cần Giờ: 14 mẫu mạ, lúa và 5 mẫu rầy nâu, Hóc Môn: 8 mẫu, Bình Chánh: 18 mẫu, Củ Chi: 10 mẫu) và 5 mẫu rầy nâu. Kết quả phân tích mẫu mạ, lúa ghi nhận 2/40 mẫu nhiễm bệnh VL-LXL tại xã Long Thới, Hiệp Phước huyện Nhà Bè (01 mẫu nhiễm RGSV – virus gây lùn lúa cỏ và 01 mẫu nhiễm RRSV – virus gây vàng lùn – lùn xoắn lá). 10 mẫu ở Củ Chi chưa có kết quả. Kết quả phân tích 1/5 mẫu rầy nâu nhiễm RRSV (Bẫy đèn tại xã Bình Khánh).

Diện tích nhiễm SVH 815 ha chủ yếu có sâu cuốn lá, bọ trĩ, OBV và chuột cao hơn so với cùng kỳ năm 2010 (485 ha), mật số sinh vật hại đều ở mức độ nhẹ.

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm là 120 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm 2010 (44 ha).

- Bọ trĩ: DT nhiễm là 104 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (62 ha).

- Sâu phao: DT nhiễm là 63 ha, cao hơn so với tuần trước (44 ha).

- OBV gây hại trên 376 ha lúa, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (313ha).

- Chuột gây hại trên 40 ha lúa, cao hơn so với tuần trước (20 ha).

2 . Cây rau Vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa là 928 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (892 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy xám, OBV và bệnh gỉ trắng. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 59 ha, cao hơn so với tuần trước (50 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 1138 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (113 ha)

- OBV gây hại trên 392 ha, thấp hơn so với tuần trước (397ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 68 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (82 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa vụ Hè thu

Các trà lúa đang trong giai đoạn đòng, trổ, chín, diện tích nhiễm các SVH giảm so với tuần trước, cần chú ý đến các SVH sau:

- Rầy nâu đang giai đoạn tuổi 1, tuổi 2 với mật số thấp. Dự báo trong tuần tới rầy tuổi 2, 3. Cần chú ý theo dõi trên lúa đòng trổ nếu RN xuất hiện ở mật số cao > 3con/tép phải phun thuốc diệt trừ rầy ngay.

- Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết cần chú bệnh đạo ôn phát triển trên lúa giai đoạn đòng trổ, những ruộng sử dụng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại nặng. Trên các ruộng đã có xuất hiện bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông cần tích cực phòng trị theo nguyên tắc “4 đúng” và không nên phun thuốc phối trộn phân bón lá với thuốc trị bệnh đạo ôn, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra cũng cần chú ý đến các đối tượng bệnh lem lép hạt, bọ xít hôi, OBV...

2 . Trên cây lúa vụ Mùa

Rầy nâu: Rầy nâu đang giai đoạn tuổi 1, tuổi 2 với mật số thấp. Dự báo trong tuần tới rầy tuổi 2,3. Khuyến cáo bà con thăm đồng thường xuyên đây là giai đoạn phòng trừ RN có hiệu quả nhất do đó cần chú ý theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và rầy vào đèn để có biện pháp phòng trừ thích hợp (rầy tuổi 2 – tuổi 3, mật số >3 con/tép hoặc 3.000 con/m2). Đối với mạ Mùa có rầy nâu cần phun thuốc trừ rầy trước khi đem ra cấy.

Ngoài ra, cần chú ý đến các đối tượng SVH khác trên cây lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đòng như: bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn và OBV, chuột...

3. Trên cây rau và các cây trồng khác

- Trong thời kỳ mưa nhiều cần có biện pháp bảo vệ rau không bị dập nát, ngập úng khi có mưa to và cần lưu ý bệnh hại rau, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây con, cây rau ăn lá ngắn ngày.

Lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh, sâu tơ trên các loại rau họ hoa thập tự và rau ăn lá, bệnh sương mai, phấn vàng trên khổ qua - dưa leo, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ...

- Các vùng chuyên canh rau phải lên líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

4. Cây trồng khác

- Cây xoài: bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây mai vàng: bệnh cháy lá.

- Cây hoa lan: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối bông.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các địa phương khuyến cáo nông dân tập trung gieo cấy đồng loạt và “gieo sạ né rầy” bằng cách theo dõi đèn hàng ngày. Thời gian gieo sạ né rầy đồng loạt tại các địa phương:

+ Củ Chi, Hóc môn: từ 03/9 – 8/9/2011

+ Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè, Cần Giờ: 05/9 – 10/9/2011

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ rầy nâu trên mạ, lúa mùa. Tiếp tục lấy mậu mạ, lúa, rầy nâu để kiểm tra tình hình bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá.

- Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Mùa nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách)./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 8 năm 2011

Trong tuần, thời tiết Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây và nắng, trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông;

- Nhiệt độ: trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 24 – 25oC, cao nhất 34 – 35oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 80 – 87 %.

- Lượng mưa: 60 – 90 mm

- Độ mặn: tại mũi Nhà Bè 1,2 – 1,5 %0.

2 . Tiến độ sản xuất lúa vụ Hè Thu (tính đến ngày 24/08/ 201 1 )

Diện tích (DT) sạ, cấy là 6.018 ha (Củ Chi: 3.271 ha, Bình Chánh: 2.269 ha, Bình Tân: 98 ha, Hóc Môn: 264 ha, quận 2: 16 ha, quận 9: 61 ha, Cần Giờ: 39 ha). Trong đó, lúa giai đoạn làm đòng 50 ha, trổ 342 ha, chín 1.408 ha và thu hoạch 4.217 ha).

3 . Tiến độ sản xuất vụ Mùa (tính đến ngày 24/08/ 201 1 )

a) Cây lúa

DT sạ, cấy 4.192 ha, (Quận 2: 11 ha, Quận 9: 5 ha, Hóc Môn: 846 ha; Củ Chi: 2.733 ha, Bình Chánh: 231 ha, Bình Tân: 20 ha, Nhà Bè: 97,55 ha, Cần Giờ: 249 ha).

DT gieo mạ 433,84 ha (Quận 2: 6 ha, Quận 9:1 ha, Hóc Môn: 42,58 ha; Củ Chi:5 ha, Bình Chánh: 350,7,5 ha; Bình Tân: 0,4; Nhà Bè: 9,66 ha; Cần Giờ: 18,5 ha).

DT mạ còn lại: 350,76 ha (Quận 2: 5,7 ha, Quận 9:1 ha, Hóc Môn: 13,6 ha; Củ Chi:5 ha, Bình Chánh: 328,1 ha; Bình Tân: 0,4; Nhà Bè: 1,96 ha; Cần Giờ: 1,4 ha).

b) Cây trồng khác

- Cây rau: 2.578 ha, trong đó có 935 ha trồng rau muống nước và 37 ha trồng rau muống hạt.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

1.1 vụ Hè Thu

a) Rầy nâu (RN), Bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá (VL- LXL), Lùn sọc đen

Diện tích nhiễm RN trên lúa Hè Thu toàn bộ ở mức ghi nhận (mật số 200 – 300 con/m2). Đến nay chưa phát hiện DT lúa nhiễm bệnh Lùn sọc đen trên các trà lúa tại địa bàn thành phố.

b) Các sinh vật hại khác

SVH phổ biến có chuột và bệnh đạo ôn mật số (tỉ lệ) nhiễm ở mức nhẹ.

1.2 Vụ Mùa

Diện tích nhiễm RN trên lúa Mùa là 110 ha Củ Chi ở mức nhiễm nhẹ (mật số 750 con/m2) ngoài ra trên mạ Mùa ở Hóc Môn, Bình Chánh có ghi nhận rầy nâu ở mức thấp 100 – 300 con/m2 . Bên cạnh đó, trên đồng ruộng có nhiều thiên địch như: chuồn chuồn kim, nhện, bọ xít nước,... do đó có thể không chế được nguồn rầy trong ruộng.

Đã tiến hành thu thập 50 mẫu mạ, lúa và 5 mẫu rầy nâu vào đèn (Nhà Bè Cần Giờ: 14 mẫu mạ, lúa và 5 mẫu rầy nâu, Hóc Môn: 8 mẫu, Bình Chánh: 18 mẫu, Củ Chi: 10 mẫu) và 5 mẫu rầy nâu. Kết quả phân tích mẫu mạ, lúa ghi nhận 2/40 mẫu nhiễm bệnh VL-LXL tại xã Long Thới, Hiệp Phước huyện Nhà Bè (01 mẫu nhiễm RGSV – virus gây lùn lúa cỏ và 01 mẫu nhiễm RRSV – virus gây vàng lùn – lùn xoắn lá). 10 mẫu ở Củ Chi chưa có kết quả. Kết quả phân tích 1/5 mẫu rầy nâu nhiễm RRSV (Bẫy đèn tại xã Bình Khánh).

Diện tích nhiễm SVH 815 ha chủ yếu có sâu cuốn lá, bọ trĩ, OBV và chuột cao hơn so với cùng kỳ năm 2010 (485 ha), mật số sinh vật hại đều ở mức độ nhẹ.

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm là 120 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm 2010 (44 ha).

- Bọ trĩ: DT nhiễm là 104 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (62 ha).

- Sâu phao: DT nhiễm là 63 ha, cao hơn so với tuần trước (44 ha).

- OBV gây hại trên 376 ha lúa, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (313ha).

- Chuột gây hại trên 40 ha lúa, cao hơn so với tuần trước (20 ha).

2 . Cây rau Vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa là 928 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (892 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy xám, OBV và bệnh gỉ trắng. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 59 ha, cao hơn so với tuần trước (50 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 1138 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (113 ha)

- OBV gây hại trên 392 ha, thấp hơn so với tuần trước (397ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 68 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (82 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa vụ Hè thu

Các trà lúa đang trong giai đoạn đòng, trổ, chín, diện tích nhiễm các SVH giảm so với tuần trước, cần chú ý đến các SVH sau:

- Rầy nâu đang giai đoạn tuổi 1, tuổi 2 với mật số thấp. Dự báo trong tuần tới rầy tuổi 2, 3. Cần chú ý theo dõi trên lúa đòng trổ nếu RN xuất hiện ở mật số cao > 3con/tép phải phun thuốc diệt trừ rầy ngay.

- Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết cần chú bệnh đạo ôn phát triển trên lúa giai đoạn đòng trổ, những ruộng sử dụng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại nặng. Trên các ruộng đã có xuất hiện bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông cần tích cực phòng trị theo nguyên tắc “4 đúng” và không nên phun thuốc phối trộn phân bón lá với thuốc trị bệnh đạo ôn, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra cũng cần chú ý đến các đối tượng bệnh lem lép hạt, bọ xít hôi, OBV...

2 . Trên cây lúa vụ Mùa

Rầy nâu: Rầy nâu đang giai đoạn tuổi 1, tuổi 2 với mật số thấp. Dự báo trong tuần tới rầy tuổi 2,3. Khuyến cáo bà con thăm đồng thường xuyên đây là giai đoạn phòng trừ RN có hiệu quả nhất do đó cần chú ý theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và rầy vào đèn để có biện pháp phòng trừ thích hợp (rầy tuổi 2 – tuổi 3, mật số >3 con/tép hoặc 3.000 con/m2). Đối với mạ Mùa có rầy nâu cần phun thuốc trừ rầy trước khi đem ra cấy.

Ngoài ra, cần chú ý đến các đối tượng SVH khác trên cây lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đòng như: bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn và OBV, chuột...

3. Trên cây rau và các cây trồng khác

- Trong thời kỳ mưa nhiều cần có biện pháp bảo vệ rau không bị dập nát, ngập úng khi có mưa to và cần lưu ý bệnh hại rau, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây con, cây rau ăn lá ngắn ngày.

Lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh, sâu tơ trên các loại rau họ hoa thập tự và rau ăn lá, bệnh sương mai, phấn vàng trên khổ qua - dưa leo, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ...

- Các vùng chuyên canh rau phải lên líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

4. Cây trồng khác

- Cây xoài: bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây mai vàng: bệnh cháy lá.

- Cây hoa lan: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối bông.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các địa phương khuyến cáo nông dân tập trung gieo cấy đồng loạt và “gieo sạ né rầy” bằng cách theo dõi đèn hàng ngày. Thời gian gieo sạ né rầy đồng loạt tại các địa phương:

+ Củ Chi, Hóc môn: từ 03/9 – 8/9/2011

+ Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè, Cần Giờ: 05/9 – 10/9/2011

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ rầy nâu trên mạ, lúa mùa. Tiếp tục lấy mậu mạ, lúa, rầy nâu để kiểm tra tình hình bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá.

- Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Mùa nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách)./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,376,097
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây