Tình hình SVH đến 27/08/2013

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày  27/08/2013
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày  03/09/2013
_________________________________________

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

  1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 8 năm 2013

Thời tiết Nam Bộ có mưa, mưa rào ở khoảng ½ diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 24 – 25 oC, cao nhất 33 – 34 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 80 – 87 %

- Lượng mưa: 50 - 100 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 27/08/2013 )

- Vụ Hè thu 2013

+ Cây lúa: DT lúa đã xuống giống là 5.922,2 ha, ở huyện Củ Chi (3.143 ha), Quận 2 (20 ha) Quận 9 (70,3 ha), Hóc Môn (208,5 ha), Bình Chánh (2.323,5 ha), Bình Tân (100 ha), huyện Cần Giờ (56,9 ha) nhưng có 16 ha bị chết do khô hạn, trong đó DT lúa giai đoạn làm đòng 11 ha, trổ 520,9 ha, chín 1.646,8 ha và thu hoạch 3.727,5 ha.

- Vụ Mùa 2013

+ Cây lúa: DT lúa đã xuống giống là 3.925,5 ha, trong đó Quận 2: 30 ha, huyện Hóc Môn 659 ha, huyện Củ Chi 2.698 ha, quận Bình Chánh 138 ha, quận Bình Tân 21 ha, huyện Nhà Bè 88,4 ha, huyện Cần Giờ 291,1 ha.

DT gieo mạ vụ Mùa 2013: 496,3 ha

+ Cây rau: DTGT là 2.950,8 ha, trong đó có 1.179,3 ha trồng rau muống nước và 67,5 ha trồng rau muống hạt.

+ Cây trồng khác: Bắp: 26,4 ha; Cây công nghiệp 3.027,8 ha; Hoa, cây kiểng: 726,9 ha; Cây ăn trái: 5.200,4 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa vụ Hè thu

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Hè Thu là 502,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (115,2 ha). SVH chủ yếu là sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, nhện gié, bệnh đạo ôn, OBV và chuột.

- Sâu cuốn lá gây hại trên 22,4 ha, thấp hơn so với tuần trước (76,5 ha)

- Bọ xít hôi gây hại trên 32,2 ha, thấp hơn so với tuần trước (35,3 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm là 131,1 ha, thấp hơn so với tuần trước (141,1 ha)

- OBV gây hại trên 168,4 ha, thấp hơn so với tuần trước (217 ha)

- Lem lép hạt: DT nhiễm là 66,5 ha.

1. Cây trồng vụ Mùa

* Cây lúa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa là 473,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (681,4 ha). SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, bệnh vàng lá và OBV. Riêng huyện Nhà Bè có 0,6 ha lúa bị chuột gây hại ở mức độ từ trung bình đến nặng, còn lại các SVH khác đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu cuốn lá gây hại trên 37 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (47,5 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 54 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (186 ha)

- Sâu phao gây hại trên 28 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (51,5 ha)

- Vàng lá: DT nhiễm là 46 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (44,5 ha)

- OBV gây hại trên 246 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (286,8 ha).

* Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 740,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (820,1 ha). SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xanh, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 56,8 ha, thấp hơn so với tuần trước (59,1 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 82,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (97,3 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 45,7 ha, cao hơn so với tuần trước (42,1 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm 37,4 ha, thấp hơn so với tuần trước (34,0 ha)

- Bệnh đốm lá: DT nhiễm 16,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (16,6 ha)

- OBV gây hại trên 407,4 ha, cao hơn so với tuần trước (384,1 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

1.1 Rầy nâu

Hiện tại, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi trưởng thành, một số mới nở. Sang tuần sau sẽ rầy sẽ nở rộ và một số tuổi 2, do đó các Trạm BVTV cần khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi mật số RN đạt > 3.000 con.m2 (hay 2-3 con/tép) đang tuổi 2 – 3.

Mật số RN hiện nay khá thấp, tuy nhiên trên ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau cần phun phối hợp hai nhóm thuốc chống lột xác và nhóm tiêu diệt nhanh để trừ rầy đạt hiệu quả cao.

Vào đêm 16/08/2013 taị xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh lượng rầy di trú vào đèn tăng cao đột ngột lên đến 74.800 con/bẫy/đêm, sau đó giảm dần.

Trong khoảng thời gian từ 25 – 2/9/2013 rầy nâu sẽ tiếp tục di trú, tăng mật số.

1.2 Bệnh VL-LXL

Các xã đã xuống lúa Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, gieo sạ đồng loạt, tập trung “né rầy” trên từng cánh đồng, nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa non.

1.3 Sinh vật hại khác

Trên các trà lúa Hè thu đang trong giai đoạn trổ, chín, cần chú ý phòng trừ sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn và bệnh cháy bìa lá gây hại trên ruộng.

- Đối với Bọ xít hôi gây hại cần áp dụng các biện pháp phòng trừ như dọn sạch cỏ dại trong ruộng, tìm và tiêu diệt ổ trứng, phun thuốc trừ bọ xít non và trưởng thành khi có mật số cao (> 20 con/m2).

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông nếu điều kiện thời tiết thích hợp cho bệnh phát triển hay ruộng lúa đã từng nhiễm bệnh cháy lá thì nên chủ động phun ngừa vào 2 thời điểm khi lúa trổ lẹt xẹc và sau khi lúa trổ đều.

- Tình hình thời tiết hiện nay thuận lợi cho bệnh cháy bìa lá tiếp tục phát sinh phát triển, khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, phát hiện bệnh sớm và phòng trị kịp thời không để ảnh hưởng năng suất lúa về sau. Khi bệnh xuất hiện, dừng ngay bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh lem lép hạt, rầy cánh trắng, chuột…đang có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

Trên các trà lúa Mùa cần lưu ý các SVH sau:

- Sâu cuốn lá tiếp tục phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát sinh phát triển, do đó cần thăm đồng thường xuyên để chủ động phòng trừ. Trên các ruộng đã có bệnh đạo ôn xuất hiện cần tích cực phun để phòng trị bệnh, khi phun thuốc cần đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” và không nên phun phối trộn phân bón lá, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra, cần lưu ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, sâu phao, OBV gây hại từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh, bệnh đốm vằn, cháy bìa lá trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng.

2. Trên rau

Thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Sản xuất rau mùa cần chuẩn bị mái che, tránh rau bị dập nát khi có mưa to. Lưu ý kỹ thuật và vật liệu làm giàn cho rau nhằm tránh đổ ngã khi có dông.

- Cần làm líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

- Dự báo SVH chính trong tuần tới:

+ Trên rau ăn lá: bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

+ Dưa leo, khổ qua, mướp: bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá, sâu xanh 2 sọc trắng

+ Ớt: bệnh thán thư, bệnh chết cây con

3 . Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông

- Cây bắp: sâu đục thân, bệnh đốm lá, sâu đục trái

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Các Trạm BVTV tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương để triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền gieo sạ né rầy đợt cuối tháng 8, đầu tháng 9.

- Các địa phương khuyến cáo nông dân tập trung gieo cấy đồng loạt và “gieo sạ né rầy” bằng cách theo dõi đèn hàng ngày. Thời gian gieo sạ né rầy đồng loạt tại các địa phương:

+ Củ Chi, Hóc môn: từ 03/9 – 8/9/2013

+ Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè, Cần Giờ: 01/9 – 05/9/2013

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ rầy nâu trên mạ, lúa mùa.

- Các Trạm BVTV quận, huyện tiến hành rà soát, thống kê tình hình gây hại và diện tích nhiễm của các loài sâu bệnh hại: rệp sáp bột hồng hại sắn, sâu đục quả cây có múi, bệnh chổi rồng nhãn trên địa bàn từng quận, huyện

2. Cây trồng khác

Hiện tại, rau vụ Mùa đang được tiến hành gieo trồng rộ. Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Mùa nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách)./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,406,239
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây