Tình hình SVH đến ngày 08/08/2017

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 08/8/2017

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 15/8/2017

____________________________

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG  

1.1 Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 8 năm 2017

Thời tiết Nam Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

          Nhiệt độ: trung bình 28 – 31oC, thấp nhất từ 24 – 27oC, cao nhất 32– 35oC.

Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 60 - 95 % .

1. 2 Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Diện tích cây lúa vụ Hè Thu 2017: đã xuống giống được 5.325,5 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.214 ha, huyện Bình Chánh 1.619 ha, quận Bình Tân 100 ha, huyện Hóc Môn 268,5 ha, quận 9 67,9 ha, quận 2 25 ha, huyện Cần Giờ 31,1 ha. Các giai đoạn lúa: 392,1 ha làm đòng, 1.489 ha trổ, 635,5 ha chín, 2.807,9 ha thu hoạch.

Diện tích cây lúa vụ Mùa 2017: đã xuống giống được 1.481,7 ha, trong đó huyện Củ Chi 1.111 ha, huyện Bình Chánh 227 ha, quận Bình Tân 25 ha, huyện Hóc Môn 50 ha, quận 2 là 15 ha, huyện Cần Giờ 39,4 ha, Nhà Bè 14,3 ha. Các giai đoạn lúa: 1.307 ha mạ, 174,7 ha đẻ nhánh. Diện tích mạ Mùa 2017 là 73,6 ha.

b) Cây rau

Diện tích gieo trồng rau vụ Mùa 2017 là 2.023,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (1.941,9 ha) trong đó huyện Củ Chi 663 ha, Hóc Môn 413,9 ha, Bình Chánh 537,9 ha, Cần Giờ 26,3 ha, Nhà Bè 16,7 ha, Quận 12: 270,7 ha, Thủ Đức 36,5 ha, Quận 9: 26,5 ha, Bình Tân 28,2 ha, Quận 7: 4,2 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 64,9 ha, rau muống nước là 793,1 ha.

c) Hoa lan, cây kiểng: diện tích gieo trồng là 1.048,1 ha. Trong đó có 201,1 ha hoa lan; 535,1 ha hoa mai.

d) Cây trồng khác: diện tích canh tác cây lương thực 48,9 ha; cây công nghiệp 1.683,4   ha; cây ăn trái: 4.728,4 ha.


II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

2.1 Trên lúa vụ Hè thu 2017

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa vụ Hè thu 2017 726,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 444,2 ha). Các sinh vật hại chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít hôi, ốc bươu vàng, chuột, bệnh đốm vằn, vàng lá và bệnh đạo ôn . Mật số rầy nâu trên đồng ruộng trung bình 700 – 1.000 con/m2, các sinh vật hại khác ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 43,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (59,7 ha).

- Bọ xít hôi : gây hại trên 71,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 51,5 ha) .

- Chuột: gây hại trên 72,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước  (30,6 ha) .

- Ốc bươu vàng : gây hại trên 327,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 160,5 ha) .

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 86 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (86,2 ha).

2.2 Trên rau vụ Mùa 2017

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau vụ Mùa 696,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (666,1 ha) , trong đó diện tích phòng trừ là 349,2 ha chiếm 50,1 % diện tích nhiễm sinh vật hại . Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng ốc bươu vàng . C ác sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh : gây hại trên 31,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (55,3 ha).

- Sâu ăn tạp: gây hại trên 106,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (88,2 ha) .

- Rầy xám : gây hại trên 63,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (49,9 ha) .

- Ốc bươu vàng : gây hại trên 309,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (338 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 57,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (47,7 ha).

2.3 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

        Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 3,9 % tổng diện tích gieo trồng (623,1 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

        Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (diện tích gieo trồng 39,3 ha).

        Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (diện tích gieo trồng 620,9 ha).

        Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (diện tích gieo trồng 38,1 ha).

        Tổng diện tích bị bọ dừa gây hại trên cây dừa là 5,7 ha chiếm 1,3 % diện tích gieo trồng (455,7 ha). Chưa phát hiện diện tích bị bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa.

        III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

3. 1 Trên cây lúa

P hần lớn rầy nâu trên đồng ruộng đang giai đoạn từ tuổi trưởng thành, tuổi 1. Trong tuần tới rầy nâu sẽ tuổi 2 - 3. Theo báo cáo từ Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, hiện nay diện tích lúa tại các tỉnh phía Nam đã thu hoạch được gần 50% và dự báo trong tuần (từ ngày 04/8 đến ngày 12/8/2017) sẽ có đợt rầy nâu di trú mạnh đặc biệt từ các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam. Do vậy, các địa phương cần theo dõi chặt tình hình rầy nâu trên đồng ruộng và mật số rầy vào đèn để có hướng xử lý kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do rầy nâu gây ra.

Hiện nay lúa Hè Thu đang thu hoạch rộ do vậy diện tích nhiễm bệnh đạo ôn sẽ có xu hướng giảm dần. Trên lúa vụ Mùa cần theo dõi phát hiện và hướng dẫn nông dân phòng trị bệnh kịp thời trên các đối tượng như rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao (ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh).

Ngoài ra, các đối tượng khác gây hại ở mức độ nhẹ tuy nhiên cũng cần lưu ý phòng trị kịp thời khi mật số tăng cao như ốc bưu vàng trên lúa mới gieo sạ; bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, chuột giai đoạn đòng trổ-chín.

3.2 Trên rau

a. Trên nhóm rau củ quả

Hiện nay đang vào mùa mưa lớn tập trung nên độ ẩm trên đồng ruộng tăng cao là điều kiện thích hợp cho các loại bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh lở cổ rễ, bệnh vàng lá, phấn vàng, sương mai trên cây trồng họ bầu bí sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh. Các loài sâu hại như sâu khoang, sâu xanh, rầy xanh cũng sẽ gia tăng mật số và gây thiệt hại.

Ngoài ra, cần chú ý phòng trừ bệnh thán thư, bệnh đốm lá, sâu đục trái trên cây trồng họ cà ớt.

b.   Trên nhóm rau ăn lá

Cần chú ý bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước,... do các bệnh này sẽ phát triển mạnh vào mùa mưa.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cũng cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; sâu ăn tạp, rầy xám trên rau muống nước... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3.3 Cây trồng khác

Hiện nay trên cây khoai mì tại tỉnh Tây Ninh đang bị bệnh khảm lá gây hại nghiêm trọng và vẫn đang tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm. Đây là một đối tượng dịch hại mới xuất hiện và gây hại tại Việt Nam. Bệnh do virus gây ra (tên khoa học là Sri Lanka Cassava Mosaic Virus (SLCMV)) và bọ phấn trắng ( Bemisia tabaci Genn.) là đối tượng trung gian truyền bệnh virus này. Do vậy các địa phương hiện đang có trồng khoai mì gồm huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Quận 7) cần tăng cường công tác điều tra phát hiện để có biện pháp xử lý kịp thời tránh bệnh lây lan trên diện rộng. Ngoài ra, các đối tượng gây hại khác trên cây trồng cũng cần lưu ý phòng trị như:

- Cây dừa: Bọ cánh cứng, bọ vòi voi, đuông dừa.

- Cây mía: S âu đục thân mía, rệp sáp.

- Cây cao su: bệnh loét sọc mặt cạo, bệnh rụng lá, nấm hồng, nứt vỏ.

- Cây mai vàng: Rầy xanh, sâu ăn lá, nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh đốm lá.

- Cây hoa lan: Muỗi đục nụ hoa, bệnh thối đọt, vàng tuột lá.

- Cây xoài: Sâ u đục thân cành, bệnh thán thư trên xoài.

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

Trong tuần qua có đợt rầy nâu di trú mạnh từ các tỉnh phía Nam do vậy các địa phương cần tăng cường công tác điều tra phát hiện nằm phát hiện sớm và phòng trị kịp thời các đợt rầy nâu di trú này đặc biệt trên các ruộng mạ Mùa và cây lúa Hè thu đang ở giai đoạn để nhánh.  

Dự kiến trong tuần tới rầy nâu sẽ ở tuổi 2-3 do vậy ở các ruộng lúa vụ Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh và các ruộng mạ mùa bà con cần tăng cường công tác điều tra thăm đồng để phát hiện rầy nâu trên đồng ruộng và phun xịt kịp thời khi mật số rầy nâu cao trên 3.000 con/m­2 hay 3 con/tép trở lên.

Do có đợt rầy nâu di trú mạnh dự kiến từ ngày 4/8 đến ngày 12/8/2017 do vậy các địa phương cần khuyến cáo bà con không nên xuống giống vào thời điểm này để tránh thiệt hại do rầy nâu gây ra.

Đối với các cây lúa vụ Hè Thu ( giai đoạn đẻ nhánh-đòng trổ) bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL) đề nghị khuyến cáo người dân trong việc xử lý triệt để các bụi lúa bệnh nhằm tránh rầy nâu chích hút lan truyền bệnh sang các trà lúa vụ Mùa năm 2017.

Sau khi thu hoạch lúa Hè Thu cần khuyến cáo bà con giữ thời gian cách ly trước khi xuống giống vụ Mùa năm 2017 để hạn chế nguồn sâu bệnh trên đồng ruộng từ vụ trước chuyển sang.   

4.2 Cây rau

Thời tiết hiện nay mưa nhiều nên bà con cần bố trí hệ thống kênh mương đầy đủ giúp thoát nước cho tốt, không để rau màu bị ngập úng, nhất là sau các trận mưa to.

Không nên làm đất quá nhuyễn dẫn đến đất bị nén chặt, thiếu oxy khi mưa to sẽ gây nên tình trạng nghẹt rễ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây.

Cần tăng cường bón phân chuồng, hữu cơ vi sinh, các chế phẩm sinh học nhằm tăng cường khả năng chống chịu bệnh của cây. Ngoài ra, tăng cường bón phân kali sẽ giúp cây chắc khỏe, cứng cáp và nhờ vậy cũng giúp cây ít bị đổ ngã hơn và chống bệnh tốt hơn. Hạn chế sử dụng phân đạm trong mùa mưa do sẽ làm cho cây yếu, dễ đổ ngã và dễ bị sâu bệnh tấn công hơn.

Trồng cây với mật độ thích hợp, tránh việc trồng quá dầy vào mùa mưa sẽ làm cây phát triển kém do thiếu ánh sáng và sâu bệnh hại cũng tăng cao hơn.

Lựa chọn đúng loại thuốc và thời điểm phun thuốc thích hợp, tránh trường hợp vừa phun xong gặp trời mưa sẽ cho thuốc bị trôi đi hay giảm hiệu lực của thuốc.

4.3 Cây trồng khác

Đối với bệnh khảm lá trên cây khoai mì đề nghị các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cần tăng cường công tác điều tra phát hiện để khoanh vùng xử lý tiêu huỹ ngay khi thấy bệnh xuất hiện, tránh bệnh lây lan sang diện rộng. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn đến cán bộ các xã, phường và người dân về nhận biết bệnh khảm lá trên cây khoai mì để chủ động tiêu huỹ nguồn bệnh nếu phát hiện bệnh. Chú ý cần phải phun thuốc BVTV trước khi tiêu huỹ để tránh bọ phấn trắng di chuyển sang các nơi khác truyền bệnh.

Đối với các cây dừa bị bọ dừa gây hại tại đề nghị cán bộ kỹ thuật ở địa phương hướng dẫn người dân trong việc phòng trị. Nếu các cây dừa nằm trong khu dân cư thì có thể sử dụng các loại thuốc đặt vào bẹ lá để tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Có thể sử dụng thuốc Diaphos 10G dạng túi lọc đặt vào bẹ lá non của cây dừa, cau để diệt ấu trùng và cả bọ trưởng thành sống bên trong lá non.

Trên cây hoa lan cần chú ý do đang vào mùa mưa nên hạn chế số lần tưới để tránh tạo ẩm độ quá cao trên vườn sẽ làm các bệnh phát triển mạnh. Cần chú ý các bệnh thường gây hại nặng vào mùa mưa như bệnh như vàng lá, thối thân, thán thư, đốm lá...

Đề nghị khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng. Tăng cường sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc thảo mộc, sinh học thay cho thuốc hoá học và đảm bảo đúng thời gian cách ly của thuốc trước khi thu hoạch./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,406,043
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây