Tình hình SVH tháng 08/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 08/2016
và dự báo tháng 09/2016
_________________________________________
 
  I.  TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG
1.1 Cây lúa

- Vụ Hè Thu 2016:  đã  xuống giống được 5.425,1 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.050 ha, huyện Bình Tân 100 ha, huyện Bình Chánh 1.909 ha, huyện Hóc Môn 248 ha, quận 9 là 68,1 ha, quận 2 10 ha, huyện Cần Giờ 40 ha. Các giai đoạn lúa: 9 ha mạ, 956 ha đẻ nhánh, 1.176,1 ha làm đòng, 474 ha trổ, 894 ha chín, 1.885 ha thu hoạch.

- Vụ Mùa 2016: đã xuống giống được 922,9 ha, trong đó huyện Củ Chi 712 ha, huyện Bình Tân 7 ha, huyện Bình Chánh 53 ha, huyện Hóc Môn 72,2 ha, quận 2 20 ha, huyện Cần Giờ 56,7 ha, huyện Nhà Bè 2 ha. Các giai đoạn lúa: 735,4 ha mạ, 187,5 ha đẻ nhánh.

1.2 Cây rau

- DTGT rau vụ Mùa 2016 là 1.658,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.738,8 ha) trong đó huyện Củ Chi 446,9 ha, Bình Chánh 407 ha, Bình Tân 23,4 ha, Hóc Môn 353,7 ha, Quận 12: 302,8 ha, Thủ Đức 33,6 ha, Quận 9: 46,3 ha, Quận 2: 0,5 ha, Cần Giờ 26,7 ha, Nhà Bè 14,2 ha, Quận 7: 3,3 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 46,4 ha, rau muống nước là 612 ha.

1.3 Cây trồng khác vụ Mùa 2016

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 909,5 ha. Trong đó có 199,6 ha hoa lan; 461,3 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 137,3 ha; cây công nghiệp 2.914,6 ha; Cây ăn trái: 4.868,8 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH) THÁNG 8 NĂM 2016

2.1 Cây lúa vụ Hè Thu 2016

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 922,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 1.065,3 ha) . Các SVH chủ yếu là rầy nâu, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, OBV và chuột.

- Rầy nâu: gây hại trên 103 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (87 ha)

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 120 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (110,7 ha)

- Bọ xít hôi: gây hại trên 131,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (78 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 100,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (108,2 ha)

- Vàng lá : DT nhiễm là 80,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (53,5 ha)

2.2 Cây lúa vụ Mùa 2016

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 115,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 94 ha) . Các SVH chủ yếu là bọ trĩ, sâu phao, đạo ôn, OBV và chuột.

- Bọ trĩ: gây hại trên 36,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (8,2 ha)

- Sâu phao: gây hại trên 18 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (6 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 0,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (9 ha)

- Chuột: gây hại trên 18,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (4 ha) .

2.3 Cây rau vụ Hè Thu-2016

Tổng DT nhiễm SVH trên rau trong tháng là 611,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 729,8 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, dòi đục lá, bọ trĩ, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Rầy xanh : gây hại trên 20,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (14,8 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 44,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (34,7 ha)

- Bệnh rỉ trắng : DT nhiễm là 37,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (54,9 ha)

Diện tích phòng trừ trên cây rau vụ Hè thu 358,4 ha, chiếm 58,6 % diện tích nhiễm sinh vật hại rau trong tháng.

2. 4 Cây hoa kiểng

Tổng diện tích nhiễm SVH trong tháng là 46,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (54,1 ha), trong đó có các SVH chủ yếu sau:

- Hoa lan:

+ Muỗi đục nụ gây hại 9,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (6,5 ha)

+ Đốm lá: DT nhiễm là 1,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (2,3 ha)

Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như ốc sên, bệnh thối đọt, bệnh thối đen,...

- Hoa Mai: cần chú ý các đối tượng như:

+ Nhện đỏ gây hại trên 13 ,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (9,3 ha).

+ Bọ trĩ gây hại trên 10,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (12 ha)

Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 34 ha chiếm 73,2 % diện tích nhiễm sinh vật hại.

2. 5 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,8 % tổng DTCT mía (886,9 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 125,2 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 558,7 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 54,1 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 28,6 ha, chiếm 5,86 % tổng DTCT cây dừa (487,7 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 9 NĂM 201 6

3.1 Trên cây lúa

a) Cây lúa vụ Hè Thu

Lúa Hè thu hiện nay còn khoảng 39,3 % diện tích trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng và trổ . D o điều kiện ngày nắng, chiều tối có mưa cần đề phòng các bệnh đạo ôn, bệnh lem lép hạt, bọ xít hôi và sâu cuốn lá gây hại.

- Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông có khả năng sẽ còn tiếp tục phát triển ở mức độ từ nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Vì vậy, trên các ruộng đã có bệnh đạo ôn xuất hiện cần tích cực phun để phòng trị bệnh, khi phun thuốc cần đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” và không nên phun thuốc phối trộn phân bón lá với thuốc trị bệnh đạo ôn, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

- Lưu ý sự xuất hiện gây hại của nhện gié khi lúa từ giai đoạn đẻ nhánh, bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt và bọ xít hôi chích hút giai đoạn đòng – trổ.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh lem lép hạt, rầy cánh trắng, sâu cuốn lá và nhện gié… đang có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

b) Cây lúa vụ Mùa

Lúa vụ Mùa đã bắt đầu gieo cấy tập trung, cần lưu ý các SVH như bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu phao, bệnh đạo ôn, đốm vằn trong thời kỳ cây lúa từ giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Đặc biệt trong vụ lúa Mùa thường là thời kỳ bùng phát dịch Rầy nâu-Vàng lùn-Lùn xoắn lá.

* Rầy nâu: Hiện tại đang tuổi 1 – 2, trong tuần giữa tháng 8 rầy sẽ ở tuổi 2 – 3, cần khuyến cáo nông dân theo dõi đồng ruộng và tiến hành phòng trị (từ 3.000 con/m2 trở lên và đang tuổi 2, 3), tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Mùa đang gieo trồng trên đồng ruộng.

Trong tháng 8/2016 sẽ có đợt rầy di trú từ ngày 25 – 30/8/2016, dự báo đợt rầy nâu này sẽ cao do lúa Hè Thu ở ĐBSCL thu hoạch rộ.

- Giai đoạn lúa từ sau gieo sạ đến 20 ngày tuổi: nếu phát hiện RN di trú xuất hiện thì phun thuốc trừ rầy ngay. Thời điểm phun tốt nhất vào lúc RN di trú vào đèn nhiều nhất.

- Đối với trà lúa trên 20 ngày tuổi: không cần phun thuốc trừ RN di trú. Chỉ khuyến cáo phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy cám (rầy tuổi 2, tuổi 3) cao quá 3 con/tép giai đoạn lúa từ đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh (khoảng 40 – 45 ngày tuổi).

Cần tập trung chú ý rầy nâu gây hại trên các trà lúa mạ Mùa và đẻ nhánh.

* Bệnh VL-LXL: Hiện tại áp lực của Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh ĐBSCL vẫn còn cao do vậy đối với các xã đã xuống lúa Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, gieo sạ đồng loạt, tập trung “né rầy” trên từng cánh đồng, nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non. Khi thấy rầy di trú ở các nương mạ nên tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus VL-LXL truyền bệnh vào mạ.

* SVH khác

- Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, rầy cánh trắng, sâu phao thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể do đó đề nghị bà con nông dân hạn chế phun thuốc các đối tượng SVH trên vào giai đoạn này.

- Tình hình thời tiết hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và cháy bìa lá tiếp tục gia tăng, phát triển gây hại mạnh, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng.

- Lưu ý sự xuất hiện gây hại của nhện gié, sâu cuốn lá khi lúa từ giai đoạn đẻ nhánh.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý OBV xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; và các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

3.2 Trên rau

- Thời tiết hiện vào mùa mưa, thường có những cơn mưa vào sáng sớm và chiều tối, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, phấn vàng trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

- Các vùng chuyên canh rau cần có biện pháp tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm nguồn nước tưới. Chú ý một số sâu bệnh gây hại trên rau như bọ nhảy, sâu tơ trên rau họ hoa thập tự, phấn vàng, sương mai trên khổ qua - dưa leo, gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3.3. Cây trồng khác

- Cây xoài: rầy mềm, sâu đục cành, bệnh thán thư.

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, đốm lá.

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xén tóc).

- Cây hoa lan: muỗi đục hoa, bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

I V. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu ngoài đồng, tổ chức, vận động nông dân phun thuốc trừ RN tại những ruộng lúa có mật số cao nhằm tránh thiệt hại do RN gây ra trên các trà lúa Hè Thu và mạ mùa. Tập trung điều tra, phát hiện, thống kê báo cáo và theo dõi tình hình gây hại của Nhện gié, rầy cánh phấn ở trà lúa đẻ nhánh, làm đòng.

- Các địa phương đang chuẩn bị xuống giống mạ mùa 1 vụ (huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và phía nam huyện Bình Chánh) cần tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương mình, và nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng, trừ RN, bệnh VL-LXL của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

- Chỉ đạo bà con nông dân không xuống giống mạ mùa, lúa mùa năm 2016 trước ngày 3/8/2016 để tránh cao điểm RN trưởng thành di trú với mật độ cao vào cuối tháng 7/2016.

- Tổ chức thông tin về biện pháp gieo cấy “Né rầy”, thời gian xuống giống an toàn trên hệ thống phát thanh xã (phường), huyện (quận) và trong các buổi họp tổ chức tại địa phương.

- K huyến cáo bà con nông dân tích cực thăm đồng, theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và ở hệ thống bẫy đèn để có biện pháp ứng phó phòng trừ rầy kịp thời (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép).

- Điều tra phát hiện tình hình gây hại của Nhện gié trên lúa ở trà lúa để nhánh, làm đòng.

4.2 Cây rau

- Hiện tại, rau hè thu đã thu hoạch rộ do vậy khi sử dụng thuốc BVTV bà con nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách).

4.3 Cây trồng khác

Đề nghị các Trạm BVTV hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái (cây xoài), cây bắp. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông, bệnh khô đầu lá, bệnh thối nhũn và đốm lá vào giai đoạn đầu mùa mưa./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,870,406
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây