Tình hình SVH đến 03/09/2013

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày  03/09/2013
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày  10/09/2013
_________________________________________

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 9 năm 2013

Thời tiết Nam Bộ có mưa, mưa rào ở khoảng ½ diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 24 – 25 oC, cao nhất 33 – 34 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 80 – 87 %

- Lượng mưa: 50 - 100 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 03/09/2013 )

- Vụ Hè thu 2013

+ Cây lúa: DT lúa đã xuống giống là 5.922,2 ha, ở huyện Củ Chi 3.143 ha, Quận 2: 20 ha, Quận 9: 70,3 ha, Hóc Môn 208,5 ha, Bình Chánh 2.323,5 ha, Bình Tân 100 ha, huyện Cần Giờ 56,9 ha. Trong đó có 16 ha bị chết do khô hạn, DT lúa giai đoạn làm đòng 11 ha, trổ 184 ha, chín 1.209,9 ha và thu hoạch 4.501,3 ha.

- Vụ Mùa 2013

+ Cây lúa: DT lúa đã xuống giống là 4.948,9 ha, ở huyện Củ Chi 3.338 ha, Quận 2: 36 ha, huyện Hóc Môn 704,5 ha, Bình Chánh 358 ha, quận Bình Tân 36 ha, huyện Nhà Bè 100,4 ha, huyện Cần Giờ 376 ha. Trong đó, DT lúa giai đoạn mạ là 3.277,9 ha, đẻ nhánh 1.484 ha và làm đóng 187 ha.

DT gieo mạ vụ Mùa 2013: 513,8 ha

+ Cây rau: DTGT là 3.180,4 ha, trong đó có 1.352,3 ha trồng rau muống nước và 79,8 ha trồng rau muống hạt.

+ Cây trồng khác: Bắp: 26,4 ha; Cây công nghiệp 3.028,1 ha; Hoa, cây kiểng: 719,6 ha; Cây ăn trái: 5.210 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa vụ Hè thu

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Hè Thu là 222,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (78 ha). SVH chủ yếu là bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, OBV và chuột.

- Bọ xít hôi gây hại trên 11,5 ha, thấp hơn so với tuần trước (31,2 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm là 36,2 ha, thấp hơn so với tuần trước (131,1 ha)

- OBV gây hại trên 129 ha, thấp hơn so với tuần trước (168,4 ha).

2 . Cây trồng vụ Mùa

* Cây lúa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa là 612,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (907,6 ha). SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, bệnh đạo ôn, OBV và chuột. Riêng xã Nhơn Đức-huyện Nhà Bè có 0,8 ha lúa bị chuột gây hại ở mức độ từ trung bình đến nặng, còn lại các SVH khác đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu cuốn lá gây hại trên 47 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (93,5 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 77,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (199,8 ha)

- Sâu phao gây hại trên 30 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (63 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm là 36 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (44,6 ha)

- OBV gây hại trên 347 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (343,4 ha)

- Chuột gây hại trên 46,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (48,6 ha).

* Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 759 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (886,5 ha). SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, bọ trĩ, rầy xanh, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 62,9 ha, cao hơn so với tuần trước (56,8 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 78,7 ha, thấp hơn so với tuần trước (82,3 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 21,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (30,7 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 56,4 ha, cao hơn so với tuần trước (45,7 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm 33,1 ha, thấp hơn so với tuần trước (36,8 ha)

- Bệnh đốm lá: DT nhiễm 10,7 ha, thấp hơn so với tuần trước (16,1 ha)

- OBV gây hại trên 406,1 ha, thấp hơn so với tuần trước (407,4 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

1.1 Rầy nâu

Hiện tại, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 1, tuổi 2 bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi mật số RN đạt > 3.000 con.m2 (hay 2-3 con/tép) đang tuổi 2 – 3.

Mật số RN hiện nay khá thấp, tuy nhiên trên ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau cần phun phối hợp hai nhóm thuốc chống lột xác và nhóm tiêu diệt nhanh để trừ rầy đạt hiệu quả cao.

1.2 Bệnh VL-LXL

Các xã đã xuống giống lúa Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, gieo sạ đồng loạt, tập trung “né rầy” trên từng cánh đồng, nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa non.

Đối với các trà lúa mạ cần có biện pháp ”ôm nước”, ban đêm bơm nước phủ cả đọt lúa và ban ngày rút bớt xuống chảng ba cây lúa, thực hiện trong 2 – 3 ngày khi có cao điểm RN di trú.

1.3 Sinh vật hại khác

Trên các trà lúa Hè thu đang trong giai đoạn trổ, chín, cần chú ý phòng trừ bọ xít hôi, bệnh đạo ôn và bệnh cháy bìa lá gây hại trên ruộng.

- Đối với Bọ xít hôi gây hại cần áp dụng các biện pháp phòng trừ như dọn sạch cỏ dại trong ruộng, tìm và tiêu diệt ổ trứng, phun thuốc trừ bọ xít non và trưởng thành khi có mật số cao (> 20 con/m2).

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông nếu điều kiện thời tiết thích hợp cho bệnh phát triển hay ruộng lúa đã từng nhiễm bệnh cháy lá thì nên chủ động phun ngừa vào 2 thời điểm khi lúa trổ lẹt xẹc và sau khi lúa trổ đều.

- Tình hình thời tiết hiện nay thuận lợi cho bệnh cháy bìa lá tiếp tục phát sinh phát triển, khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, phát hiện bệnh sớm và phòng trị kịp thời không để ảnh hưởng năng suất lúa về sau. Khi bệnh xuất hiện, dừng ngay bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh lem lép hạt, rầy cánh trắng, chuột…đang có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

Trên các trà lúa Mùa cần lưu ý các SVH sau:

- Sâu cuốn lá tiếp tục phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát sinh phát triển, do đó cần thăm đồng thường xuyên để chủ động phòng trừ. Trên các ruộng đã có bệnh đạo ôn xuất hiện cần tích cực phun để phòng trị bệnh, khi phun thuốc cần đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” và không nên phun phối trộn phân bón lá, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Ngoài ra, cần lưu ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, sâu phao, nhện gié, OBV gây hại từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh, bệnh đốm vằn, cháy bìa lá trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng.

2. Trên rau

Thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Sản xuất rau mùa cần chuẩn bị mái che, tránh rau bị dập nát khi có mưa to. Lưu ý kỹ thuật và vật liệu làm giàn cho rau nhằm tránh đổ ngã khi có dông.

- Cần làm líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

- Dự báo SVH chính trong tuần tới:

+ Trên rau ăn lá: bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

+ Dưa leo, khổ qua, mướp: bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá, sâu xanh 2 sọc trắng

+ Ớt: bệnh thán thư, bệnh chết cây con

3 . Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông

- Cây bắp: sâu đục thân, bệnh đốm lá, sâu đục trái

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Tập trung tổ chức công tác phòng chống RN đợt đầu tháng 9, lưu ý các trà mạ mùa, lúa mùa khoảng 30 ngày tuổi, các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị rầy nâu, nhổ bỏ những cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh VL-LXL.

- Đề nghị các Trạm BVTV điều tra và hướng dẫn nông dân phân biệt giữa bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá và ngộ độc hữu cơ để có biện xử lý phù hợp.

2. Cây trồng khác

Đề nghị Các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Mùa nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách)./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,870,355
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây