Tình hình SVH đến 15/09/2015

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 15/09/2015
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 22/09/2015
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 9 năm 2015
    Nam  Bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông về chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông có kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy. Gió tây nam cấp 4– 5.

- Nhiệt độ : trung bình 28 – 29oC, thấp nhất từ 23 – 25 oC, cao nhất 33 – 35oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 74 85 %

- Lượng mưa: 50 – 100 mm.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

- Cây lúa vụ Hè thu : DTGT là 5.459,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (5.619,9 ha) trong đó huyện Củ Chi 2.879 ha, Bình Chánh 2.095 ha, Bình Tân 100 ha, Hóc Môn 203 ha, Quận 9: 90,1 ha, Quận 2: 30,5 ha, Cần Giờ 62 ha. Các giai đoạn phát triển cây lúa: 23 ha làm đòng, 556,8 ha trổ, 1.253 ha chín và 3.576,1 ha thu hoạch.

Trong vụ đã có 50,67 ha lúa bị chết do nắng hạn, trong đó có 29 ha tại xã An Phú Tây, Hưng Long, Tân Nhựt – huyện Bình Chánh và 21,67 ha tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

- Cây lúa vụ Mùa: DTGT (sạ, cấy) là 4.498,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (5.982,5 ha) trong đó huyện Củ Chi 3.223 ha, Hóc Môn 582 ha, Bình Chánh 254 ha, Bình Tân 40 ha, Cần Giờ 321,5 ha, Nhà Bè 65 ha. Các giai đoạn phát triển cây lúa: 1.661 ha mạ, 1.998,5 ha đẻ nhánh, 566 ha làm đòng và 200 ha trổ. DT gieo mạ còn lại trên đồng ruộng là 179,95 ha.

b) Cây rau vụ Mùa: DTGT là 3.557,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (3.928,3 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.015,7 ha, Bình Chánh 784,7 ha, Bình Tân 47,9 ha, Hóc Môn 881,2 ha, Thủ Đức 65,9 ha, Quận 9: 37,5 ha, Quận 2: 1,8 ha, Cần Giờ 29,5 ha, Nhà Bè 16,9 ha, Quận 7: 3,3 ha.

Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 106,6 ha, rau muống nước là 1.419,6 ha.

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 889,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (846,8 ha). Trong đó có 155,5 ha hoa lan; 470,6 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 74,3 ha; cây công nghiệp 3.386,5 ha; Cây ăn trái: 5.223,3 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên l úa

1.1 V ụ Hè Thu 2015

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Hè Thu 2015 là 341,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (34,3 ha). Các SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá, lem lép hạt, OBV và chuột.

- Sâu đục thân: gây hại trên 21,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 31 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Bọ xít hôi : gây hại trên 20,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Bệnh đạo ôn: gây hại trên 52 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (2,3 ha)

- Lem lép hạt: gây hại trên 34,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (3 ha)

- OBV: gây hại trên 142,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (21 ha)

- Chuột: gây hại trên 39,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (5 ha).

1.2 V Mùa 2015

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa 2015 là 566,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.017,9 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, OBV, chuột và bệnh đạo ôn .

- Rầy nâu : gây hại trên 8,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (130 ha)

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 45,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (66,1 ha)

- Bọ trĩ : gây hại trên 106 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (90,9 ha)

- Sâu phao : gây hại trên 30 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (48 ha)

- OBV: gây hại trên 293,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (496,5 ha)

- Chuột: gây hại trên 37,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (66 ha).

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 25 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (80,9 ha).

2. Trên cây rau vụ Mùa 2015

Tổng DT nhiễm SVH trên rau Mùa 946,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (842,2 ha ), trong đó DT phòng trừ là 610,4 ha chiếm 64 ,5 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, dòi đục lá, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp: gây hại trên 96,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (95,1 ha)

- Sâu xanh: gây hại trên 70,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (48,6 ha)

- Dòi đục lá: gây hại trên 18,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (13,8 ha)

- Rầy xanh: gây hại trên 20,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (14,6 ha)

- Rầy xám: gây hại trên 28,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (25,5 ha)

- OBV: gây hại trên 236 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (200,6 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 43,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (49,5 ha).

 

3. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía là 35 ha, chiếm 3,0 % tổng DTCT mía (1.152,2 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 24,9 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 301,86 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn là 0,1 ha (DTGT – 24,48 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa vụ Hè thu

- Rầy nâu: Hiện RN trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 2 – 3; mật số thấp.

- Do thời tiết mưa nắng xen kẽ tạo ẩm độ không khí cao thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông tiếp tục phát triển trên trà lúa đẻ nhánh đến đòng trổ.

Ngoài ra, cần lưu ý bọ xít hôi, bệnh lem lép hạt trên lúa giai đoạn đòng - trổ. Các đối tượng khác xuất hiện với mật số và tỷ lệ bệnh thấp cần tiếp tục theo dõi.

2. Trên cây lúa vụ Mùa

- Hiện RN trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 2 - 3; mật số thấp, tuy nhiên RN đang tích lũy và gia tăng mật số, cần theo dõi để phòng trừ RN kịp thời.

- Bệnh VL-LXL: Hiện trên đồng ruộng chưa có DT lúa nhiễm bệnh VL-LXL, Lùn sọc đen tuy nhiên c ác xã có diện tích sản xuất lúa vụ Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, khi thấy rầy di trú nên tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus VL-LXL truyền bệnh vào lúa Mùa mới xuống giống.

- Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá phát sinh phát triển trên lúa giai đoạn mạ-đẻ nhánh, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng. Bà con nông dân cần chú ý theo dõi để có biện pháp phòng trị kịp thời, đảm bảo nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc, tuyệt đối không pha trộn thêm phân bón lá khi phun thuốc phòng trị bệnh.

- Sâu cuốn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Ngoài ra bọ trĩ, sâu phao, OBV gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn mạ-đẻ nhánh, nhện gié gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-trổ.

3. Trên cây rau vụ Mùa

Thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Trên rau ăn lá: bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ...sẽ phát sinh gây hại mạnh

- Dưa leo, khổ qua, mướp: bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá, sâu xanh 2 sọc trắng

- Ớt: bệnh thán thư, bệnh chết cây con

- Rau muống nước: bệnh vàng lá, bệnh gỉ trắng thường xuyên gây hại

- Rau muống hạt, rau dền: bệnh gỉ trắng gây hại mạnh.

4. Cây trồng khác vụ Mùa

4.1 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau:

- Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti)

- Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella)

- Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh)

- Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím)

4.2 Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Các Trạm BVTV tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương để triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền gieo sạ né rầy đợt tháng 9.

- Các địa phương khuyến cáo nông dân tập trung gieo cấy đồng loạt và “gieo sạ né rầy” bằng cách theo dõi đèn hàng ngày.

- Đề nghị các Trạm BVTV điều tra và hướng dẫn nông dân phân biệt giữa bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá và ngộ độc hữu cơ để có biện xử lý phù hợp.

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ rầy nâu trên mạ, lúa mùa.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị rầy nâu, nhổ bỏ những cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh VL-LXL.

2. Cây trồng khác

- Thời tiết nắng mưa xen kẽ thích hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của sâu bệnh hại do đó bà con nông dân chú ý lên liếp cao, thoát nước tốt để cây rau phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh hại.

- Khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn

3. Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện điều tra thống kê các đối tượng sinh vật hại cần lưu ý như Rệp sáp bột hồng hại sắn, sâu đục quả cây có múi, bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm, sâu đục thân mía để có cơ sở dự tính, dự báo, phòng trừ sinh vật hại có hiệu quả./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,375,481
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây