Tình hình SVH đến 28/09/2011

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/09/2011
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 04/10/2011
_________________________________________

  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 9 năm 2011

Trong tuần, thời tiết Nam bộ khá xấu, trời nhiều mây, có mưa nhiều trên diện rộng và dông rải rác vào chiều, có nơi có gió lốc và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

- Nhiệt độ: trung bình 26 – 27 oC, thấp nhất từ 23 – 24oC, cao nhất 32 – 33oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 80 – 87 %.

- Lượng mưa: 90 – 120 mm

- Độ mặn: tại mũi Nhà Bè 0,1 – 1,9 %0.

3 . Tiến độ sản xuất vụ Mùa (tính đến ngày 28/09/ 201 1 )

a) Cây lúa

DT sạ, cấy 10.038 ha, (Quận 2: 78 ha, Quận 9: 16, Hóc Môn: 1.140 ha; Củ Chi: 4.401 ha, Bình Chánh: 3.827 ha, Bình Tân: 91 ha, Nhà Bè: 112 ha, Cần Giờ: 373 ha). Trong đó, DT lúa giai đoạn mạ là 2.984 ha, đẻ nhánh 5.110 ha, làm đòng 1.315 ha, trổ 463 ha và chín 166 ha.

DT gieo mạ 453,64 ha (Quận 2: 6 ha, Quận 9:1 ha, Hóc Môn: 42,58 ha; Củ Chi:5 ha, Bình Chánh: 370.5 ha; Bình Tân: 0,4; Nhà Bè: 9,66 ha; Cần Giờ: 18,5 ha).

DT mạ còn lại 46 (Quận 9: 0,1 ha, Bình Chánh: 45,8 ha; Nhà Bè: 0,2 ha).

b) Cây trồng khác

- Cây rau: 3.822 ha, trong đó có 1.402 ha trồng rau muống nước và 68 ha trồng rau muống hạt.

- Bắp: 26 ha

- Đậu phộng: 30 ha

- Cây công nghiệp: 1.520 ha

- Hoa lan, cây kiểng: 684 ha

- Cây ăn trái: 5.028 ha

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa v ụ Mùa

* Rầy nâu

Trên đồng ruộng hiện nay có nhiều lứa rầy gối nhau, ở các huyện Quận 2-Quận 9 Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh-Bình Tân phần lớn RN đang giai đoạn tuổi 4, tuổi 5. Riêng Nhà Bè-Cần Giờ tuổi rầy trên đồng ruộng chậm hơn các quận, huyện khác đang ở tuổi 1 - 2. Tổng diện tích nhiễm RN trên lúa Mùa và mạ Mùa là 685,8 ha, trong đó có 100 ha ở mức nhiễm nhẹ (750 – 1.500 con/m2), còn lại 585,8 ha ghi nhận ở mức thấp 300 – 500 con/m2 .

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá(VL-LXL)

Trên ruộng lúa Mùa hiện nay đã có 22 ha lúa bị nhiễm bệnh VL-LXL tại huyện Nhà Bè - Cần Giờ với tỉ lệ nhiễm ở mức nhẹ.

Đã tiến hành thu thập 71 mẫu mạ, lúa (Nhà Bè Cần Giờ: 14 mẫu, Hóc Môn: 8 mẫu, Bình Chánh: 39 mẫu, Củ Chi: 10 mẫu) và 8 mẫu rầy nâu. Kết quả phân tích mẫu mạ, lúa ghi nhận 10/71 mẫu nhiễm bệnh Virus VL-LXL và vàng lùn lúa cỏ.

Bảng 1. Kết quả phân tích mẫu mạ, lúa

Quận/Huyện

Tổng số mẫu

Xã có mẫu nhiễm

Số mẫu nhiễm

RGSV

RRSV

RGSV+RRSV

Nhà Bè

14

Long Thới, Hiệp Phước

01

01

-

Củ Chi

10

Nhuận Đức, An Nhơn Tây

03

-

-

Bình Chánh

39

Tân Nhựt, An Phú Tây, Tân Kiên

04

01

-

Hóc Môn

8

-

-

-

-

Tổng cộng

71

8

02

-

Ghi chú: RGSV: virus gây lùn lúa cỏ; RRSV: virus gây vàng lùn, lùn xoắn lá; RGSV+RRSV: xuất hiện đồng thời 2 loại virus gây lùn lúa cỏ và lùn xoắn lá.

Kết quả phân tích mẫu rầy nâu có 2/8 mẫu nhiễm RRSV (xã Bình Khánh – huyện Cần Giờ và xã Bình Chánh – huyện Bình Chánh).

* Các Sinh vật hại khác

Diện tích nhiễm SVH trên lúa là 1.536 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2010 (1.699 ha). Các SVH chủ yếu có sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bọ trĩ, sâu phao, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn và OBV, chuột; mật số SVH đều ở mức độ nhẹ.

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm là 297 ha, cao hơn so với tuần trước (284 ha)

- Bọ xít hôi: DT nhiễm là 69 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (75 ha)

- Bọ trĩ: DT nhiễm là 52 ha, thấp hơn so với tuần trước (93 ha)

- Sâu phao: DT nhiễm là 32 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm 21010 (53 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm là 110 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (161 ha)

- Đốm vằn: DT nhiễm là 76 ha, cao hơn so với tuần trước (46 ha)

- OBV gây hại trên 701 ha lúa, cao hơn so với tuần trước (540 ha)

- Chuột gây hại trên 77 ha lúa, thấp hơn so với tuần trước (78 ha).

2 . Cây rau Vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa là 925 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (943 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy xám, bệnh gỉ trắng, bệnh thối nhũn, bệnh vàng lá và OBV. Riêng OBV có mật số gây hại ở mức trung bình đến nặng (Bình Chánh), còn các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 64 ha, cao hơn so với tuần trước (63 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 131 ha, cao hơn so với tuần trước (125 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 32 ha, thấp hơn so với tuần trước (33 ha)

- Rầy xám gây hại trên 58 ha, thấp hơn so với tuần trước (70 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 50 ha, thấp hơn so với vùng kỳ năm trước (80 ha)

- Bệnh vàng lá: DT nhiễm là 47 ha, thấp hơn so với tuần trước (38 ha).

- OBV gây hại trên 383 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (390 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1 . Trên cây lúa vụ Mùa

*Rầy nâu

Hiện tại, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 4, tuổi 5, một số ít trưởng thành, trong tuần tới sẽ có một đợt rầy nâu trưởng thành vào đèn rộ. Do đó, cần chú ý thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và số lượng rầy trưởng thành vào đèn để có biện pháp phòng trừ thích hợp (rầy tuổi 2 – tuổi 3, mật số > 3 con/tép hoặc 3.000 con/m2). Chú ý đợt rầy nâu vào cuối tháng 9/2011, đầu tháng 10/2011 có thể gây hại trên cây lúa vụ Mùa.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá(VL-LXL)

Hiện tại, trên đồng ruộng đã có DT nhiễm bệnh VL-LXL, mặt khác mẫu rầy vào đèn cũng được xác định là có nhiễm virus VL-LXL. Tuy mật số RN trên đồng ruộng và số lượng rầy trưởng thành vào đèn không cao nhưng mầm bệnh VL-LXL vẫn tồn tại trên đồng ruộng và sẽ gây thiệt hại cho năng suất, sản lượng lúa nếu không kịp thời quản lý nguồn rầy và DT lúa nhiễm bệnh.

* Các Sinh vật hại khác

Do tình hình thời tiết mưa nhiều, ẩm độ không khí cao nên khả năng bệnh đạo ôn và đốm vằn vẫn còn phát sinh phát triển ở nhiều quận, huyện trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ.

Ngoài ra, cần chú ý đến các đối tượng SVH khác trên cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng như: sâu phao, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV và chuột...

2. Trên cây rau

- Do thời tiết mưa nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh hại phát triển, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây con, cây rau ăn lá ngắn ngày, bệnh thán thư trên ớt, bệnh sương mai trên dưa leo, khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống..

- Các vùng chuyên canh rau phải lên líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây mai vàng: bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt.

- Cây hoa lan: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: bệnh đốm lá, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: bệnh cháy lá, sâu đục thân.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Tập trung tổ chức công tác phòng chống rầy nâu đợt cuối tháng 9, đầu tháng 10/2011, lưu ý các trà mạ mùa, lúa mùa khoảng 30 ngày tuổi, các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị rầy nâu, nhổ bỏ những cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh VL-LXL.

- Khoanh vùng những khu vực đã có bệnh VL-LXL xuất hiện và theo dõi diễn biến bệnh, diễn biến RN và tình hình sinh trưởng của lúa để có biện pháp khuyến cáo phù hợp./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 9 năm 2011

Trong tuần, thời tiết Nam bộ khá xấu, trời nhiều mây, có mưa nhiều trên diện rộng và dông rải rác vào chiều, có nơi có gió lốc và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

- Nhiệt độ: trung bình 26 – 27 oC, thấp nhất từ 23 – 24oC, cao nhất 32 – 33oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 80 – 87 %.

- Lượng mưa: 90 – 120 mm

- Độ mặn: tại mũi Nhà Bè 0,1 – 1,9 %0.

3 . Tiến độ sản xuất vụ Mùa (tính đến ngày 28/09/ 201 1 )

a) Cây lúa

DT sạ, cấy 10.038 ha, (Quận 2: 78 ha, Quận 9: 16, Hóc Môn: 1.140 ha; Củ Chi: 4.401 ha, Bình Chánh: 3.827 ha, Bình Tân: 91 ha, Nhà Bè: 112 ha, Cần Giờ: 373 ha). Trong đó, DT lúa giai đoạn mạ là 2.984 ha, đẻ nhánh 5.110 ha, làm đòng 1.315 ha, trổ 463 ha và chín 166 ha.

DT gieo mạ 453,64 ha (Quận 2: 6 ha, Quận 9:1 ha, Hóc Môn: 42,58 ha; Củ Chi:5 ha, Bình Chánh: 370.5 ha; Bình Tân: 0,4; Nhà Bè: 9,66 ha; Cần Giờ: 18,5 ha).

DT mạ còn lại 46 (Quận 9: 0,1 ha, Bình Chánh: 45,8 ha; Nhà Bè: 0,2 ha).

b) Cây trồng khác

- Cây rau: 3.822 ha, trong đó có 1.402 ha trồng rau muống nước và 68 ha trồng rau muống hạt.

- Bắp: 26 ha

- Đậu phộng: 30 ha

- Cây công nghiệp: 1.520 ha

- Hoa lan, cây kiểng: 684 ha

- Cây ăn trái: 5.028 ha

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa v ụ Mùa

* Rầy nâu

Trên đồng ruộng hiện nay có nhiều lứa rầy gối nhau, ở các huyện Quận 2-Quận 9 Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh-Bình Tân phần lớn RN đang giai đoạn tuổi 4, tuổi 5. Riêng Nhà Bè-Cần Giờ tuổi rầy trên đồng ruộng chậm hơn các quận, huyện khác đang ở tuổi 1 - 2. Tổng diện tích nhiễm RN trên lúa Mùa và mạ Mùa là 685,8 ha, trong đó có 100 ha ở mức nhiễm nhẹ (750 – 1.500 con/m2), còn lại 585,8 ha ghi nhận ở mức thấp 300 – 500 con/m2 .

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá(VL-LXL)

Trên ruộng lúa Mùa hiện nay đã có 22 ha lúa bị nhiễm bệnh VL-LXL tại huyện Nhà Bè - Cần Giờ với tỉ lệ nhiễm ở mức nhẹ.

Đã tiến hành thu thập 71 mẫu mạ, lúa (Nhà Bè Cần Giờ: 14 mẫu, Hóc Môn: 8 mẫu, Bình Chánh: 39 mẫu, Củ Chi: 10 mẫu) và 8 mẫu rầy nâu. Kết quả phân tích mẫu mạ, lúa ghi nhận 10/71 mẫu nhiễm bệnh Virus VL-LXL và vàng lùn lúa cỏ.

Bảng 1. Kết quả phân tích mẫu mạ, lúa

Quận/Huyện

Tổng số mẫu

Xã có mẫu nhiễm

Số mẫu nhiễm

RGSV

RRSV

RGSV+RRSV

Nhà Bè

14

Long Thới, Hiệp Phước

01

01

-

Củ Chi

10

Nhuận Đức, An Nhơn Tây

03

-

-

Bình Chánh

39

Tân Nhựt, An Phú Tây, Tân Kiên

04

01

-

Hóc Môn

8

-

-

-

-

Tổng cộng

71

8

02

-

Ghi chú: RGSV: virus gây lùn lúa cỏ; RRSV: virus gây vàng lùn, lùn xoắn lá; RGSV+RRSV: xuất hiện đồng thời 2 loại virus gây lùn lúa cỏ và lùn xoắn lá.

Kết quả phân tích mẫu rầy nâu có 2/8 mẫu nhiễm RRSV (xã Bình Khánh – huyện Cần Giờ và xã Bình Chánh – huyện Bình Chánh).

* Các Sinh vật hại khác

Diện tích nhiễm SVH trên lúa là 1.536 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2010 (1.699 ha). Các SVH chủ yếu có sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bọ trĩ, sâu phao, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn và OBV, chuột; mật số SVH đều ở mức độ nhẹ.

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm là 297 ha, cao hơn so với tuần trước (284 ha)

- Bọ xít hôi: DT nhiễm là 69 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (75 ha)

- Bọ trĩ: DT nhiễm là 52 ha, thấp hơn so với tuần trước (93 ha)

- Sâu phao: DT nhiễm là 32 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm 21010 (53 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm là 110 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (161 ha)

- Đốm vằn: DT nhiễm là 76 ha, cao hơn so với tuần trước (46 ha)

- OBV gây hại trên 701 ha lúa, cao hơn so với tuần trước (540 ha)

- Chuột gây hại trên 77 ha lúa, thấp hơn so với tuần trước (78 ha).

2 . Cây rau Vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa là 925 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (943 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy xám, bệnh gỉ trắng, bệnh thối nhũn, bệnh vàng lá và OBV. Riêng OBV có mật số gây hại ở mức trung bình đến nặng (Bình Chánh), còn các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 64 ha, cao hơn so với tuần trước (63 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 131 ha, cao hơn so với tuần trước (125 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 32 ha, thấp hơn so với tuần trước (33 ha)

- Rầy xám gây hại trên 58 ha, thấp hơn so với tuần trước (70 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 50 ha, thấp hơn so với vùng kỳ năm trước (80 ha)

- Bệnh vàng lá: DT nhiễm là 47 ha, thấp hơn so với tuần trước (38 ha).

- OBV gây hại trên 383 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (390 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1 . Trên cây lúa vụ Mùa

*Rầy nâu

Hiện tại, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 4, tuổi 5, một số ít trưởng thành, trong tuần tới sẽ có một đợt rầy nâu trưởng thành vào đèn rộ. Do đó, cần chú ý thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và số lượng rầy trưởng thành vào đèn để có biện pháp phòng trừ thích hợp (rầy tuổi 2 – tuổi 3, mật số > 3 con/tép hoặc 3.000 con/m2). Chú ý đợt rầy nâu vào cuối tháng 9/2011, đầu tháng 10/2011 có thể gây hại trên cây lúa vụ Mùa.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá(VL-LXL)

Hiện tại, trên đồng ruộng đã có DT nhiễm bệnh VL-LXL, mặt khác mẫu rầy vào đèn cũng được xác định là có nhiễm virus VL-LXL. Tuy mật số RN trên đồng ruộng và số lượng rầy trưởng thành vào đèn không cao nhưng mầm bệnh VL-LXL vẫn tồn tại trên đồng ruộng và sẽ gây thiệt hại cho năng suất, sản lượng lúa nếu không kịp thời quản lý nguồn rầy và DT lúa nhiễm bệnh.

* Các Sinh vật hại khác

Do tình hình thời tiết mưa nhiều, ẩm độ không khí cao nên khả năng bệnh đạo ôn và đốm vằn vẫn còn phát sinh phát triển ở nhiều quận, huyện trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ.

Ngoài ra, cần chú ý đến các đối tượng SVH khác trên cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng như: sâu phao, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV và chuột...

2. Trên cây rau

- Do thời tiết mưa nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh hại phát triển, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây con, cây rau ăn lá ngắn ngày, bệnh thán thư trên ớt, bệnh sương mai trên dưa leo, khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống..

- Các vùng chuyên canh rau phải lên líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây mai vàng: bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt.

- Cây hoa lan: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: bệnh đốm lá, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: bệnh cháy lá, sâu đục thân.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Tập trung tổ chức công tác phòng chống rầy nâu đợt cuối tháng 9, đầu tháng 10/2011, lưu ý các trà mạ mùa, lúa mùa khoảng 30 ngày tuổi, các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị rầy nâu, nhổ bỏ những cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh VL-LXL.

- Khoanh vùng những khu vực đã có bệnh VL-LXL xuất hiện và theo dõi diễn biến bệnh, diễn biến RN và tình hình sinh trưởng của lúa để có biện pháp khuyến cáo phù hợp./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,097,819
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây