Tình hình SVH tháng 09/2014

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 09/2014
và dự báo tháng 10/2014
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1.1 Vụ Hè thu 2014
  - Cây lúa vụ Hè thu: DT lúa đã xuống giống là 5.619,9 ha, nhưng có 8 ha lúa ở khu vực hai xã Tân Kiên và An Phú Tây huyện Bình Chánh bị chết do khô hạn. Diện tích sản xuất lúa Hè thu năm 2014 đạt 94,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, diện tích sản xuất ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố là: huyện Hóc Môn 201,5 ha, Củ Chi 2.970,5 ha, huyện Bình Chánh 2.199 ha, quận Bình Tân 100 ha, Quận 9: 61,3 ha, Quận 2: 20 ha và Cần Giờ 59,6 ha. DT các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa là: giai đoạn trổ 422,6 ha, chín 875 ha và thu hoạch 4.314,3 ha.

Cơ cấu giống lúa vụ Hè thu năm 2014 bao gồm 18 giống, trong đó các giống lúa được trồng phổ biến là: OM 4900 (30,7%), Nàng hoa (14,1%), OM 576 (11,2%), OM3536 (9,5%), OM 6162 (8,3%), OM 50404 (7,3%).

1.2 Vụ Mùa 2014

- Cây lúa vụ Mùa: DT lúa đã xuống giống là 4.216,1 ha, trong đó diện tích sản xuất ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố là: Quận 2: 25 ha, Quận 9: 3,5 ha, huyện Hóc Môn 689,5 ha, Củ Chi 2.757 ha, Bình Chánh 190 ha, Bình Tân 55 ha, Nhà Bè 80,8 ha, Cần Giờ 415,3 ha, trong đó có 2.563,6 ha giai đoạn mạ, 1.451,5 ha đẻ nhánh và 201 ha làm đòng.

DT mạ mùa là 228,8 ha, trong đó Quận 2: 03 ha, Hóc Môn 6,85 ha; Bình Chánh 218,7 ha, Bình Tân 0,2 ha.

- Cây rau: DTGT là 2.944,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (3.180,4 ha). Trong đó có 1.093,8 ha trồng rau muống nước và 80,1 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: : Cây công nghiệp 3.927,9 ha; Cây lương thực 70,2 ha; Hoa, cây kiểng: 827,5 ha; Cây ăn trái: 5.503 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH) THÁNG 09 NĂM 2014

2.1 Trên cây lúa vụ Hè thu

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 657,8 ha, chiếm 11,7 % diện tích gieo trồng, thấp hơn so với cùng kì năm trước (1.059,4 ha). Các SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, OBV và chuột.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 63,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (93,1 ha)

- Sâu đục thân: gây hại trên 51 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (70 ha)

- Bọ xít hôi: gây hại trên 60,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (76,5 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 161 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (149,5 ha)

- OBV: gây hại trên 179,3 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (293,5 ha).

- Chuột: gây hại trên 48,7 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (101,3 ha).

2.2 Trên cây lúa vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 801,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (733 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, OBV và chuột.

- Rầy nâu: gây hại trên 122,1 ha, mật số RN trên đồng ruộng phổ biến khoảng 500-900 con/m2.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 52,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (47 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 119,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (85,5 ha)

- Sâu phao: gây hại trên 51,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (30,5 ha)

- OBV: gây hại trên 364 ha, tương đương hơn so với cùng kỳ năm trước (364 ha).

- Chuột: gây hại trên 47,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (48,7 ha).

2.3 Trên cây rau vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên rau trong tháng là 808,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (870,3 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, dòi đục lá, sâu ăn tạp, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- DT sâu xanh gây hại là 49,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (104 ha)

- DT sâu ăn tạp gây hại là 113,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (90,1 ha)

- DT dòi đục lá gây hại là 23,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (14,3 ha)

- DT rầy xám gây hại là 34,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (28,1 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 68,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (47,9 ha)

- Bệnh đốm lá: DT nhiễm là 41,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (16,3 ha)

- OBV gây hại trên diện tích 389,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (411,7).

2.3 Trên cây hoa kiểng

Tổng diện tích nhiễm SVH 38,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (78 ha), trong đó có các SVH chủ yếu sau:

- Hoa lan: muỗi đục nụ gây hại trên 8,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (3,4 ha). Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như:

+ Bệnh thối đen trên lá và bông, bệnh thối đọt, bệnh vàng tuột lá chân, bệnh khô đầu lá trên lan Mokara;

+ Bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá trên lan Dendrobium và lan Hồ điệp,...

- Hoa Mai: bọ trĩ gây hại trên 8,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (21 ha); ngoài ra cần chú ý các đối tượng khác như: rong rêu, nấm hồng,...

Các Trạm BVTV đã khuyến cáo nông dân phòng trừ 23,9 ha chiếm 61,4 % diện tích nhiễm sinh vật hại.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 10 NĂM 2014

3.1 Trên cây lúa Mùa

a) Rầy nâu, bệnh Vàng lùn – Lùn xoắn lá

Lúa vụ Mùa đang gieo cấy rộ, cần lưu ý các SVH như bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, đốm vằn trong thời kỳ cây lúa từ giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Dự báo, Rầy nâu trên đồng ruộng sẽ tích lũy và gia tăng mật số.

* Rầy nâu: Hiện tại đang tuổi 1- tuổi 2, trong tuần giữa tháng 9 rầy sẽ ở tuổi 2 – 3, cần khuyến cáo nông dân theo dõi đồng ruộng và tiến hành phòng trị (từ 3.000 con/m2 trở lên và đang tuổi 2, 3), tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Mùa đang gieo trồng trên đồng ruộng.

Trong tháng 9/2014 sẽ có đợt rầy di trú từ ngày 24 – 28/9/2014, mật số rầy tăng cao. Cần tập trung chú ý rầy nâu gây hại trên các trà lúa mạ Mùa và đẻ nhánh.

* Bệnh VL-LXL: Các xã (tập trung chú ý ở các xã thuộc huyện Nhà Bè, Cần Giờ và Bình Chánh) đã xuống lúa Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, gieo sạ đồng loạt, tập trung “né rầy” trên từng cánh đồng, giữ đủ nước trong ruộng mạ nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non. Khi thấy rầy di trú ở các nương mạ nên tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus VL-LXL truyền bệnh vào mạ.

b) Sinh vật hại khác

- Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, rầy cánh trắng, sâu phao thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể do đó đề nghị bà con nông dân hạn chế phun thuốc các đối tượng SVH trên vào giai đoạn này.

- Sâu cuốn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Tình hình thời tiết hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục gia tăng, phát triển gây hại mạnh, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý phòng trừ nhện gié, OBV xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; và các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

3.2 Trên rau

Thời tiết hiện nay đang vào mùa mưa, lượng mưa và ẩm độ tăng là điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển gây hại. Do đó, các vùng trồng rau chuyên canh cần chú ý theo dõi, có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Đối với rau ăn lá: sâu ăn tạp, sâu xanh, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh rỉ trắng, bệnh chết cây con,...sẽ phát sinh gây hại nặng.

- Đối với rau ăn quả: các đối tượng phát triển gây hại nặng trên cây trồng họ bầu bí như bệnh lở cổ rễ, bệnh vàng lá, bệnh sương mai, sâu xanh hai sọc trắng, rầy xanh. Trên cây trồng họ cà ớt cần chú ý phòng trừ bệnh thán thư, sâu đục trái.

3.3. Cây trồng khác

Thời tiết vào mùa mưa, ẩm độ cao thuận lợi cho một số bệnh hại phát sinh, phát triển như:

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư.

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, đốm lá.

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xén tóc).

- Cây hoa lan: muỗi đục hoa, ốc sên, bệnh thối nhũn, bệnh vàng tuột lá chân, bệnh thối đen, …

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Các Trạm BVTV huyện phối hợp cùng các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng theo dõi nắm chắc diễn biến RN trên đồng ruộng đợt rây nâu tháng 9/2014, lưu ý các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm và các trà mạ mùa, lúa mùa khoảng 20 ngày tuổi. Cần tập trung chú ý diện tích lúa Mùa ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ đa số lúa đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị rầy nâu, nhổ bỏ những cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh VL-LXL.

- Khoanh vùng những khu vực đã có bệnh VL-LXL xuất hiện và theo dõi diễn biến bệnh, diễn biến RN và tình hình sinh trưởng của lúa để có biện pháp khuyến cáo phù hợp.

- Khuyến cáo bà con nông dân tích cực thăm đồng, theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và ở hệ thống bẫy đèn để có biện pháp ứng phó phòng trừ rầy kịp thời (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép).

4.2 Cây rau

- Hiện tại, rau vụ Mùa đã vào giai đoạn thu hoạch do vậy khi sử dụng thuốc BVTV bà con nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách).

4.3 Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái, cây bắp, cây lài. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông và bệnh thối đen trên lá, bệnh vàng lá gây tuột lá trên lan Mokara./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,218,215
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây