Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 02 năm 2022 và kế hoạch chương trình công tác tháng 03 năm 2022

Thứ năm - 27/01/2022 21:49
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đối với chương trình công tác của đơn vị:
Trong tháng, Chi cục đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tại đơn vị như sau:
- Kế hoạch số 13/KH-CCTTBVTV ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về điều tra tình hình sinh vật hại cây trồng năm 2022.
- Kế hoạch số 03/KH-CCTTBVTV ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Hợp tác trong thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ giữa Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025.
- Kế hoạch số 31/KH-CCTTBVTV ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Điều tra khảo sát định kỳ sâu hại trên cây lâm nghiệp năm 2022.
- Kế hoạch số 33/KH-CCTTBVTV ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất rau trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).
- Kế hoạch số 37/KH-CCTTBVTV ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giai đoạn 1975 - 2015.
- Kế hoạch số 50/KH-CCTTBVTV ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về kiểm tra và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất rau an toàn năm 2022.
- Kế hoạch số 51/KH-CCTTBVTV ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022.
- Kế hoạch số 56/KH-CCTTBVTV ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Điều tra cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ số hóa cây rau và hoa kiểng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
- Kế hoạch số 59/KH-CCTTBVTV ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về hội nghị tập huấn công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2022 tại thành phố Thủ Đức.
- Kế hoạch số 60/KH-CCTTBVTV ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tập huấn lĩnh vực kiểm dịch thực vật năm 2022.
- Kế hoạch số 63/KH-CCTTBVTV ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về giống cây trồng nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật năm 2022.
- Kế hoạch số 80/KH-CCTTBVTV ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tập huấn, hội nghị tập huấn công tác Trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2022 trên địa bàn huyện Củ Chi.
- Kế hoạch số 85/KH-CCTTBVTV ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về sửa chữa xe ô tô Ford Ranger - biển số 50A 008.72.
- Kế hoạch số 89/KH-CCTTBVTV ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về trang bị đồng phục công chức kiểm dịch thực vật năm 2022.
2.Tham mưu Sở thực hiện các văn bản của Trung ương và UBNDTP: không.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 01/02/2022):
+ Cây rau: ước diện tích gieo trồng rau trong tháng 2 năm 2022 l1.795 ha, tăng 1,06% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 4.115 ha, tăng 1% so với cùng kỳ.
+ Hoa lan, cây kiểng: diện tích gieo trồng trong tháng 2 năm 2022 l10 ha hoa nền. Diện tích trồng hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố là 1.746 ha, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích hoa mai: 764 ha (tăng 12,3% so với cùng kỳ), hoa lan: 370 ha (giảm 2,6% so với cùng kỳ), hoa nền: 22 ha (giảm 12% so với cùng kỳ) và kiểng - bonsai: 590 ha (xấp xỉ cùng kỳ).
+ Cây lúa: diện tích lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đã xuống giống 4.422 ha, trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong quá trình sản xuất rau tại vùng sản xuất: đã lấy 12 mẫu rau gửi kiểm tra các chỉ tiêu về ATTP, chưa có kết quả phân tích.
- Công bố hợp quy phân bón: Đã công bố hợp quy 83 sản phẩm của 20 công ty.
b) Công tác bảo vệ thực vật (BVTV)
- Tình hình sinh vật hại (SVH):
+ Trên rau: Diện tích nhiễm SVH trong tháng  688,7 ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ trên cây rau là 1.826 lượt ha, chiếm 265,1 % diện tích nhiễm sinh vật hại rau trong tháng. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, diện tích nhiễm sinh vật hại là 1.074,3 ha, giảm 4,7% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 2.578,1 lượt ha, giảm 9,9% so với cùng kỳ.
+ Trên hoa lan, cây kiểng: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 50,5 ha, giảm 12,7% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 23,3 ha chiếm 46,1% diện tích nhiễm sinh vật hại. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, diện tích nhiễm sinh vật hại là 96,7 ha, tăng 11,9% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 49,3 lượt ha, giảm 28,5% so với cùng kỳ.
+ Trên lúa: Diện tích nhiễm SVH trong tháng là 1.235,3 ha, giảm 20% so với cùng kỳ, các SVH chủ yếu là bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu phao, ốc bưu vàng, chuột. Các sinh vật hại đều ở mức nhiễm nhẹ. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, diện tích nhiễm sinh vật hại là 1.641,8 ha, giảm 25,8% so với cùng kỳ.
- Theo dõi tình hình sinh vật hại vào hệ thống bẫy đèn phục vụ công tác dự tính, dự báo trên cây lúa và cây lâm nghiệp năm 2022: 08 bẫy.
- Thực hiện kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất rau: Lũy kế 02 tháng đầu năm đã kiểm tra 04 hộ nông dân, kết quả không có hộ vi phạm về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Công bố hợp quy thuốc BVTV và bình phun thuốc trừ sâu đeo vai: Lũy kế 02 tháng đã công bố 38 sản phẩm thuốc BVTV của 08 công ty.
Trong tháng 02 năm 2022, qua công tác điều tra phát hiện SVH của hệ thống nhân viên bảo vệ thực vật, công tác dự báo chính xác của lực lượng cán bộ kỹ thuật nên Chi cục đã tham mưu biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 kịp thời, hiệu quả. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra.
c) Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV)
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm dịch thực vật năm 2021.
d) Công tác thanh, kiểm tra
- Thanh tra các quy định về quản lý giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV:
+ Công tác thanh tra: lũy kế 02 tháng đầu năm 2022 đã thanh tra 02 cơ sở (02 công ty).
+ Công tác lấy mẫu:
* Lấy mẫu thuốc BVTV: đã lấy 11 mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng, kết quả 06 mẫu đạt chất lượng, 02 mẫu không đạt yêu cầu và 03 mẫu chưa có kết quả.
* Lấy mẫu phân bón: đã lấy 07 mẫu phân bón kiểm tra chất lượng, kết quả 06 mẫu đạt chất lượng và 01 mẫu không đạt chất lượng.
2. Các chương trình, đề án của ngành: Không
3. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện niêm yết công khai 13 TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử; 13/13 TTHC đang được tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa.
- Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ ngày 01/01/2022 đến ngày 21/01/2022:
+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 63 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 61/63, trong đó: 61 hồ sơ đúng hạn (tỷ lệ 100% đúng hạn).
+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích: 22 hồ sơ.
+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (06TTHC): 19 hồ sơ.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021.
4. Nhận xét, đánh giá
- Chi cục đã thường xuyên theo dõi tiến độ sản xuất cây trồng từ đó tham mưu cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, biện pháp kỹ thuật thâm canh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro gây thiệt hại cho sản xuất.
- Triển khai đồng bộ công tác bảo vệ thực vật trên địa bàn các quận huyện sản xuất nông nghiệp, cập nhật kịp thời các thông tin về diễn biến các loại sinh vật hại mới trên cây trồng đến người dân, đưa ra các biện pháp phòng trừ thích hợp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại gây ra.
5. Đề xuất, kiến nghị: Không.
Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch (Chi tiết đính kèm phụ lục).
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022
1. Nhiệm vụ chuyên môn
a) Công tác trồng trọt
- Tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất trên các cây trồng chính (rau, lúa…).
- Triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ Hội Xuân năm 2022.
b) Công tác Bảo vệ thực vật
- Tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng và SVH trên các loại cây trồng chính và đề xuất biện pháp phòng trị.
- Tiếp tục thông tin định kỳ tình hình SVH lúa, rau và biện pháp phòng trừ trong chương trình phát thanh nông thôn của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố,
Đài phát thanh các huyện, xã định kỳ hàng tuần.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra định kỳ sinh vật hại trên cây lâm nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ với các quận huyện và các xã phường thực hiện công tác kiểm tra sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau an toàn đặc biệt là vùng sản xuất rau muống nước.
c) Công tác kiểm dịch thực vật
 Xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra kho nông sản năm 2022.
d) Công tác thanh, kiểm tra
Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2022.
2. Các chương trình đề án được UBND thành phố phê duyệt:
Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
3. Công tác cải cách hành chính
- Thực hiện rà soát văn bản để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những văn bản có nội dung chưa phù hợp.
- Tiếp tục thực hiện 13 TTHC trong các lĩnh vực trồng trọt; bảo vệ thực vật; khoa học công nghệ; môi trường và khuyến nông; quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
- Tiếp tục áp dụng quy trình ISO 9001:2015 đối với các TTHC.
- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với CCVC theo quy định.
- Thực hiện chế độ tài chính công, quản lý tài sản Nhà nước theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,375,113
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây