Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất nông sản có giấy chứng nhận hết hạn)

Thứ ba - 05/11/2019 03:06
a. Trình tự thực hiện (Điều 18, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25/12/2018):
Bước 1. Nộp hồ sơ
Cơ sở sản xuất nông sản (sau đây gọi tắc là cơ sở) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi tắc là BPTNVTKQ) của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) sau đó nộp bản chính.
- Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:
+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút
+ Buổi chiều  từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
BPTNVTKQ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: BPTNVTKQ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn Cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: BPTNVTKQ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành văn bản thông báo nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ và trả lại hồ sơ.
Bước 3. Xử lý hồ sơ
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) trong 07 ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B); hoặc tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện trong thời hạn 15 ngày làm việc (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại). Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4. Trả kết quả
Cơ sở căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại BPTNVTKQ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ (Điều 18, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25/12/2018):
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo thủ tục này;
- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục II ban hành kèm theo thủ tục này.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện thẩm tra
hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) nếu đủ điều kiện (đối với cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B);

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện kiểm tra
hồ sơ tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện (đối với cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
g. Kết quả thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
h. Phí: (Thông tư số 44/2018/TT-BTC, ngày 07/5/2018)
STT Nội dung các khoản thu Đơn vị tính Mức thu (đồng)
1 Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 1 lần/ cơ sở 700.000
2 Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm 1 lần/ cơ sở 350.000
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo thủ tục này;
- Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục II ban hành kèm theo thủ tục này.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2011; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm; có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2018.
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2018.
- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2019.
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài Chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2018.
- Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2019.
- Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2018.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,406,644
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây